به گزارش خبرنما؛رضا دهقانی بازیکن تیم نساجی،با قراردادی دوساله به پرسپولیس پیوست.

به گزارش خبرنما؛رضا دهقانی بازیکن تیم نساجی،با قراردادی دوساله به پرسپولیس پیوست.

  • نویسنده : هانیه‌ وکیلی