دکتر تورج محمدی در اظهار کرد وگو با ایسنا، به مهمترین برنامه های پژوهشی علم و صنعت در سال جدید اشاره کرده و اظهار کرد: یکی از مهمترین طرح های پژوهشی این دانشگاه که در زمینه تحقق شعار سال یعنی پشتیبانی از تولید ملی تشریح شده، این هست که کوشش شده بین گروه ها و پروژه های تحقیقاتی […]

دکتر تورج محمدی در اظهار کرد وگو با ایسنا، به مهمترین برنامه های پژوهشی علم و صنعت در سال جدید اشاره کرده و اظهار کرد: یکی از مهمترین طرح های پژوهشی این دانشگاه که در زمینه تحقق شعار سال یعنی پشتیبانی از تولید ملی تشریح شده، این هست که کوشش شده بین گروه ها و پروژه های تحقیقاتی دانشگاه نوعی هم افزایی ایجاد کنیم تا در نهایت ظرفیت های دانشگاه را در جهت برطرف مشکلات کشور قرار دهیم.

وی در ادامه تصریح نمود: در کمال خوشبختی در حال حاضر حجم های دانشگاه علم و صنعت در حوزه فعالیت های پژوهشی تماما شناسایی شده هست و مقدمات کار برای انجام امور پژوهشی به منظور برطرف نیازهای فعلی جامعه صورت گرفته و کتابچه راهنمایی با توجه به کارکرد سال گذشته دانشگاه در حوزه پژوهشی تدوین شده هست. امید داریم بتوانیم پروژه هایی که احتیاج به تخصص هایی چندگانه دارد و برای کشور ضروری هست را شناسایی و حجم دانشگاه را در جهت حل این نیازها به کار دریافت کنیم.

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت به کارکرد این دانشگاه در حوزه فعالیت های بین المللی اشاره کرده و اظهار کرد: فعالیت در عرصه های بین المللی برای دانشگاه علم و صنعت سوژه ای بسیار جدی هست این در حالی هست که در شرایط فعلی شرکت در کنفرانس های بین المللی و تامین هزینه ثبت اسم اعضای هیات علمی برای شرکت در این کنفرانس ها با تنگنا هایی رو به رو شده هست و در کوشش هستیم این موانع برطرف گردد.

محمدی بیان کرد: در حال حاضر علاوه بر موانع موجود در انجام پژوهش هایی که احتیاج به عزیمت و تبادل نظر با سایر محققین دانشگاه های دنیا دارند، نیازهای اولیه برای تهیه مواد اولیه و خدمات آزمایشگاهی  با تنگنا رو به رو شده هست و هزینه تامین مواداولیه برای انجام امور پژوهشی به صورت چشمگیری کاهش یافته هست، ما بدون اینکه مراجع بیشتری در اختیار دارا باشیم فعالیت های پژوهشی خود را دنبال می نماییم که اگر تمهیداتی برای این مبحث اندیشیده نشود نباید انتظار دارا باشیم که دستاوردهای پژوهشی سطح کشور روند رو به رشد خود را طی کند.

وی بیان کرد: دانشگاه علم و صنعت در حال حاضر به عنوان واسط تعاملات علمی بین ایران و آلمان معروف هست که هم این دانشگاه تعاملات خوبی با دانشگاه های کشور آلمان دارد و هم اینکه دانشگاه های آلمان نیز تمایل بیشتری برای شکل گیری این رابطه وجود دارد ضمن اینکه ما با سایر دانشگاه های مدرن کشورهای دیگر مثل استرالیا و … مشارکت متقابلی داریم اما تمرکز کلیدی فعالیت دانشگاه علم و صنعت با توجه به زیرساخت های این دانشگاه در حوزه فناوری های حمل و نقل ریلی که کشور آلمان مالک این نوع دانش هست رابطه معطوف و متقابلی داریم.

انتهای پیام