بدیهی است که فلسفه مسجد دعوت به خوبیهاست و نهی از بدیهاست، بنابراین مسجد و سیاست در آئین اسلام، یک مقوله تعریف شده را تشکیل می‌دهند که به موازی همدیگر صیانت جامعه اسلامی را می‌پذیرند، و لذا آمیزه دین و سیاست در مسجد اعمال عبادی و سیاسی افق نظام اسلامی معیار می‌دانند و بنابراین صدای […]

بدیهی است که فلسفه مسجد دعوت به خوبیهاست و نهی از بدیهاست، بنابراین مسجد و سیاست در آئین اسلام، یک مقوله تعریف شده را تشکیل می‌دهند که به موازی همدیگر صیانت جامعه اسلامی را می‌پذیرند، و لذا آمیزه دین و سیاست در مسجد اعمال عبادی و سیاسی افق نظام اسلامی معیار می‌دانند و بنابراین صدای بلند اسلام و همدلی و همصدائی در قلوب مردم تلفیق و عجیبن گشته و جملگی شهادت به توحید التزام قلبی و عملی خواهند داشت، که همانا در عصر پیامبر (ص) کلیه مسائل امور خارجی و مکاتبات باسران کشورها در مسجد صورت می‌پذیرفت و هم چنین بسیج مردمی و نقشه‌های جنگی و کلیه امور سیاسی و نظامی از مسجد هدایت می‌شدند و در مورد انتخاب منطقه جنگی با مردم به مشورت و تبادل نظر می‌پرداختند. و همانا انقلاب اسلامی از مسجد سرچشمه گرفته و همینطور استمرار نظام اسلامی از مسجد خواهد بود و مسجد بنیاد تحکیم جامعه اسلامی است که باید از آن غافل نشد و از مسجد باید مدیران و فرماندهان شجاع و با شهامت انتظار داشت که نظام اسلامی فرماندهان و مدیران عالم به روز می‌طلبد و مردمدار و در رکاب ولایت پذیرفتن و ساده زیست که دست آورد مسجد برقرار در عصر پیامبر، اسلام، و انقلاب اسلامی، مدافع ملت‌ها در عصر ماست که سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی استوار بر چهار موضوع استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) تأسیس گردید و بعد از رحلت آن مقام معزز شخصیتی جامع که تاریخ بعد از شهادت اهل بیت (علیهم) کسی را در جایگاه توحیدی، و مردمی، آن بزرگوار ندید.

 

     مدیرکل قضایی شهید مفتح شمالغرب تهران و قاضیان هیئت همراه در رسیدگی به امور قضایی مردم واقع در مسجد امام رضا (ع) تهران دهکده المپیک ۱۸/۱۱/۱۴۰۲

و در تمام عرصه‌های اجتماعی و سیاسی الگوی بی‌نظیر و همتا بوده که گفتار و افکارش همچنان در حفظ و حراست از نظام اسلامی و اقشار ضعیف جامعه مشاهده می‌شود که در خصوص مسجد اظهار داشت: سعی کنید مساجد به حال مساجد صدر اسلام برگردد که به حقیقت چنین باید باشد تا صدای اسلام اهتزاز یابد از مسجد و پس از رحلت آنحضرت همچنان با درایت مدبرانه مقام معظم رهبری رسالت نظام اسلامی در جامعه طنین انداز است که در تمام زوایا به دفاع از اسلام با درایت و شهامت مقاومت نموده با ساده زیستی و حال زمامداران با اقتداء به رهبری و خدمت می‌توانند در قطار انقلاب اسلامی باشند تا زمانی که همصدا و همدل در کنار مردم و با مردم و از مردم و با زبان مردم عمل‌گرا باشند که در غیر این موارد یا فرصت

جوئی می‌نمایند یا فرصت سوزی و تنها با کار و عمل و ساده زیستی می‌توان با مردم بود و بر مردم هم این است که وقتی زمامداری فدای نظام و مردم است همراه و همصدا و همدل شوند، بر مبنای تقوی و نیکی که از جمله پیام نظام اسلامی و عمل زمامداران توجه و عمل به سخن گوهربار رسول خدا (ص) می‌باشد که اظهار داشت: دو خصلت است که برتر از آن هیچ نیکی و کردار خوبی نیست ایمان به خدا و نفع رساندن به بندگان خدا، و دو خصلت است که بدتر از آن هیچ بدی نیست شرک به خدا و زیان رساندن به بندگان خدا (تحف العقول ص ۳۴) که از همین موارد که سود رساندن به مردم است آنچه که رهبری در نظام اسلامی سخن می‌گوید یا از منبع قرآن است و یا از منبع انبیاء و اهل بیت (علیهم السلام) که مقام معظم رهبری در خصوص مسجد ابراز داشته است. مسجد می‌تواند پایگاه همه کارهای نیک باشد، چنین مسجدی همان مسجد طراز اسلامی است.

 

و این مسجد زمانی طراز اسلامی خواهد شد که امام جماعت شبانه روز در آن باشد و به معنای کلمه حقیقی در تمام موارد مسجد امام جامع باشد و چندین خیابان و بلکه منطقه را مدیریت کند و صدای مردم را به گوش زمامداران برساند و مسجد را خانه خود و محل کار خویش بداند و به مقتضای زمان گفتار و عمل داشته باشد و پدرگونه رفتار و مراورده داشته باشد و از استعداد شایسته مسجدیان در هدایت مسجد و مردم و دفاع از نظام اسلامی تعاون نماید و دست آوردهای انقلاب اسلامی را یادآور شود که همانا امام مسجد تبیین کننده بیانات رهبری در مسجد بوده و سخن گوی نظام اسلامی بوده و است، در مسجد و محل که طلوع و غروب مسجد به فهیمی امام مسجد است و همیشه مطالعه بخصوص در خصوص مسجد و مهارت‌های امام جماعت و با تألیف و مقاله و مصاحبه نظر علوم معارف اسلامی نماید که مردم انتظار عمل  و هنر مردمی را از امام جماعت دارند، و مسجد را در راستای مسجد مدیریت کند و از آ»چه که از عمل در مسجد نهی شده است به مردم یادآور شود، و از مردم فاصله نگیرد و هم سخن مردم را بشنود و هم مردم سخنش را گوش کنند و خود را از حزب و جناحی نداند و مسجد را دست امید سیاسیون نداند بلکه مسجد را سیاسی و عبادی بداند در رکاب ولایت و مردمی که مقبولیت اجتماعی امام جماعت در نگاه مردم عمل کردش است که وظائف امام مسجد هدایت دینی و هدایت سیاسی و خدمت است که دو مقوله اول با خدمت به ثمر می رسد که این مورد در مسجد امام رضا (ع) تجربه شده است، که به لحاظ اینکه مردم در تمام شبانه روز از فضای مسجد بهره می‌گیرند، امام جماعت مسجد شبانه روز در مسجد حضور مستمر و بی وقفه دارد و مردم محل که جای خود مسجد را خانه دینی خود قرار دادند و اما مردم سطح کشور هم از فضای مسجد و اسکان آن استفاده می‌کنند و امام مسجد خود نیز از آنها استقبال و پذیرائی می‌نماید. بی‌دریغ، مردم در مسجد امید و اعتماد پیدا خواهند کرد که مسجد در تمام امور در خدمت مردم باشد و در مسجد امام رضا (ع) با حضور وکیل یک دادگستری به مقتضی (هفته‌ای) و با حضور قاضی بعد از ظهرها هر روز، و همچنین به اقتضا با حضور مدیر کل مجتمع قاضی شهید مفتح و هیئت همراه قضات با تجربه بعد از نماز هماهنگی دفتر مسجد و در بررسی مدارک کیفریو حقوق و خانوادگی همکاری می‌نمایند و از جمله مسجد امام رضا (ع) در تمام انتخابات صدوق دارد و همکاری و مساعدت لازم را در این مورد می‌نماید و این به  معنای بیعت با رهبری و نظام اسلامی و خدمت گزاران فهیم نظام اسلامی که مسجد سفارتخانه اسلام و امام جماعت آن سفیرو مردم امت اسلام است، مسجد هستند که در رونق بخشیدن مسجد جملگی باید مساعدت داشته که مسجد پایگاه اسلاسی دین اسلام است و با تحمل ناملایمات و معامله با خدا، که مسجد بیعت با نظام و ولایت و ملت است در سبک قرآن و انبیباء و اهل بیت (ع) همچنان که مردم با امام علی (ع) در مسجد بیعت کردند و این بیعت زمانی استمرار خواهد داشت که زمامداران در بین مردم و مساجد باشند که همان طور در عصر اهل بیت (ع) بود و اینجاست که نظام و مسجد امید به مردم امید و اعتماد خواهد داد و کسی باید از مسجد و امام مسجد و مردم سخن گوید که خود نیز این گونه باشد و تجربه کرده باشد که با عنوان و زبانی نتیجه سلبی خواهد داشت و اینکه دهه فجر حاصل همت زمامدار فهیم و مردمی و مسجد و ملت ولایی است برای تقویت مهمترین رکن اسلامی که مسجد و امام آن است باید در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس تدریس و در تقویت آن همت داشت که انقلاب اسلامی با مسجد شناخته می‌شود تا از این مسیر در حفظ خون شهداء و آرمانهای انقلاب اسلامی باید همت نمود. مسجد امام رضا (ع) مسجدی که همچون نگینی در دهکده المیک می‌درخشد. کلیه استعداد امام و مردم و کارگزاران مسجد از خودسازی و تقوا سرچشمه می‌گیرد. به خصوص از بنیادی ترین ویژگی‌ امام مسجد تقوای اوست، چه کسانی باید ایران را رهبری و مدیریت کنند. کسانی باید ایران را رهبری (و مدیریت) کنند که کاردان و امین و صددرصد مورد اعتماد ملت و متکی به آرای آنها باشند و شایستگی آنها را ملت بر حسب ضوابط اسلامی احراز کرده باشد، (صحیفه امام خمینی (ره) ج ۵ ص ۴۵۰) همچنان که انقلابی بودن در مردم راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نه بر ملت ایران و زمامداران بلکه بر تمام دنیا محرز شد که مردم با انقلاب و امام (و رهبر) و شهداء و خدمت عجین شدند پس این اجتماع با شکوه بر تمام اقشار ملت و زمامداران درس و عبرت باید باشد که ملت ایران در دفاع از میهن خویش با تمام معضلات اتحاد و همبستگی داشته و خواهند داشت. پس من امام مسجد لحظه‌ای نباید غافل از محل خدمت خود در مسجد باشم که پیامبر روزهای جمعه هم از خدمت به مردم غفلت نمی‌کرد. 

 

 

                                                                                                                                             

مدیرکل مجتمع قضایی شهید مفتح

(آقای نجفی در مسجد امام رضا (ع)) 

 

       

حسن افشار (وکیل پایه یک دادگستری واقع در مسجد امام رضا

 

در دفتر زمانه برفت نامش از قلم                                                 آن ملتی که مردم صاحب قلم نداشت

 

 

مؤسسه و امام جماعت مردمی مسجد امام رضا (ع)

شیخ علی واشقانی فراهانی

تهران – دهکده المپیک