غلامرضا غفاری در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه با توجه به گذشته تاریخی مان کمتر توانسته ایم بحث کار و فعالیت های حرفه ای را از حوزه و بخش دولتی خارج کنیم، تصریح نمود: قسمتی از این مبحث هم بر می گردد به نوع اقتصادی که در کشورمان به صورت غالب […]

غلامرضا غفاری در اظهار کرد وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه با توجه به گذشته تاریخی مان کمتر توانسته ایم بحث کار و فعالیت های حرفه ای را از حوزه و بخش دولتی خارج کنیم، تصریح نمود: قسمتی از این مبحث هم بر می گردد به نوع اقتصادی که در کشورمان به صورت غالب داشته ایم، این اقتصاد به شکلی دولتی بوده  هست، وقتی بخش خصوصی قوی و بخش عمومی قوی نداشته باشیم طبیعی هست که شغل ها عموما در حوزه دولتی تشریح می گردند.

معاون فرهنگی وزیر علوم در جواب به سئوالی در مورد گرایش موجود میان دانش آموختگان برای جذب شدن به شغل ها دولتی بعد از انتهاء تحصیل،گفت: میل به داشتن شغل دولتی به شکلی زمینه در شرایط اجتماعی و تاریخی جامعه  ایران دارد. از گذشته طبق معمول زمانی که حرفه و شغل را تشریح کرده ایم، این حرفه وشغل به شکلی با حرفه و شغل دولتی معیت داشته هست و اکنون ما در فرهنگ و جامعه خودمان هم وقتی گفت وگو از کارمند هم می کنیم منظور یک نیرویی هست که خدماتی را در بخش دولتی عرضه می دهد.

وی افزود: امروز زمانی که سیر دگرگونی ایجاد شده در جامعه را موردنظر قرار می دهیم، با توجه به تحولات و تحولاتی که به لحاظ فنی و تکنیکی حادث شده، طبیعی هست که بخش دولتی دیگر توان ندارد ظرفیت بالایی از افرادی که در دانشگاه ها و جایگاه ها آموزشی دانش آموخته می گردند را جذب نماید بنابراین این مجموعه ای که وارد دانشگاه می گردد که جمعیت آنان جمعیت قابل اعتنایی نیز خواهد بود برای اینکه  بتواند در فرآیند فعالیت های فنی و فعالیت های فرهنگی و خدماتی و اجتماعی شاغل گردد به شکلی باید تعلیم داده گردد که یک فکر دیگری را هم داشته باشد این فکر هم بر می گردد به آن نوآوری و آن روحیه خود اتکایی که باید در فارغ التحصیلان و دانش آموختگان ما به وجود آید.

غفاری ابراز کرد: دانشجوهای دانش دیدگاهی و تکنیکی را که فرا می گیرند به این فکر باشند که در جایی به کار گیرند. البته در پیدا گردیدن  و در درونی شدن چنین پیشنهادی و چنین باوری جایگاه ها آموزشی ما نقش اول را دارند و بویژه هم در نظام آموزشی متوسطه ما و به صورت خاص در دانشگاه ها  برای اینکه چنین امری تحقق پیدا نماید. طبیعی هست که سوای از اعضای هیات علمی دانشگاه ها که نقش پررنگی توان دارند دارا باشند خود دانش آموخته ها و خود افرادی که در در یک دوره بیشتری در دانشگاه بوده اند و تجربه بیشتری دارند و توانسته اند خودشان را با بازار کار و محیط های کاری پیوند دهند نقش پررنگی را ایفا کنند.

غفاری افزود: دستگاه های متفاوت چه وزارت آموزش و پرورش و چه وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و چه دانشگاه های بزرگی نظیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر اگر برنامه های مکمل  دارا باشند و بتوانند مجموعه های متفاوت را پوشش دهند طبعا توان دارند موثرتر واقع گردند.  

 وی افزود: ولی در عین حال از این جهت که دانشگاه صنعتی امیرکبیر در قالب بحث مسیولیت اجتماعی این ورود را داشته که به محصلین کمک و راهنمایی کند این یک امر با اهمیت و مغتنمی هست و اگر همه دانشگاه های ما بویژه با توجه به انتظاری که از آنان در قالب دانشگاه های نسل چهارم می رود در این بحث مسیولیت اجتماعی به طور جدی ورود پیدا نمایند و هر کدام از این ها در بخش های متفاوت و بر مبنای قدرت ها و استعداد هایی که دارند ایفای نقش کنند، به طبع آن هم افزایی حاصل شده و حاصل کار توان دارد مطلوب باشد .

انتهای پیام