محمد جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پروژه تقاطع غیر هم‌سطح دانشگاه لرستان اظهار کرد: مهرماه سال گذشته قرارداد تقاطع غیر هم‌سطح را با شرکت “آبادراهان پارس” منعقد کردیم که کل پیمان به این صورت بوده که یک دوربرگردان تقاطع به سمت شهر خرم‌آباد باشد و یک لاین آن به سمت دانشگاه برود. […]

محمد جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پروژه تقاطع غیر هم‌سطح دانشگاه لرستان اظهار کرد: مهرماه سال گذشته قرارداد تقاطع غیر هم‌سطح را با شرکت “آبادراهان پارس” منعقد کردیم که کل پیمان به این صورت بوده که یک دوربرگردان تقاطع به سمت شهر خرم‌آباد باشد و یک لاین آن به سمت دانشگاه برود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه این پروژه تقاطع غیر هم‌سطح خارج از اراضی دانشگاه است نیاز به مجوز هیات امناء و سازمان برنامه‌وبودجه داشتیم که خارج از دانشگاه هزینه کنیم.

معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه لرستان گفت: براساس صورت‌جلسه‌ای که با حضور استاندار وقت و روسای وقت دانشگاه‌های علوم پزشکی و پیام نور انجام شد بنا بود هر کدام از دانشگاه‌های مذکور ۲۵ درصد هزینه را تقبل کنند و همچنین استانداری ۲۵ درصد اعتبار را از محل اعتبارات استانی تأمین کند اما طرف قرارداد دانشگاه لرستان باشد.

جعفری ادامه داد: سال گذشته عملیات اجرایی این پروژه را آغاز کردیم اما در شروع کار با معارضین تنش‌هایی داشتیم و دو تا سه ماه پروژه تعطیل شد که این مهم با ورود دستگاه قضایی و ناجا مرتفع شد و مجدداً پروژه را از محل اعتبارات دانشگاه لرستان شروع کردیم.

وی اضافه کرد: همچنین در دونوبت نمایندگان مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس در سال ۹۷، دو میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتند که ۶۷ درصد آن تخصیص یافت و برای امسال نیز ۴ میلیارد تومان در نظر گرفتند که تاکنون در بودجه امسال ۱۸ درصد تخصیص دارد و مابقی آن با توجه به منابع مالی دولت و شرایط حاکم بر اقتصاد جامعه تأمین نشده است.

معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه لرستان بیان کرد: با این اوصاف پروژه تقاطع غیر هم‌سطح همچنان فعال است و آن را تعطیل نکردیم.

جعفری با بیان اینکه به لحاظ بارندگی سال ۹۸ و سیل، مطالعات پروژه تحت بازنگری قرار گرفت و تغییرات زیادی در آن انجام شد، گفت: به‌عنوان مثال ابعاد پل‌های رودخانه ۱۰*۱۰ بود و الان به ابعاد ۱۶*۱۰ رسیده و این هزینه‌ها افزایش یافته در حالی‌که طبق قرارداد کل هزینه را هشت میلیارد تومان برآورد کرده بودیم.

در حالی‌که با افزایش سطح قیمت و میزان بازنگری در مطالعات و تغییرات در پروژه پیمان این پروژه به حدود ۱۶ میلیارد تومان رسیده و قطعاً تأمین این رقم برای پروژه از عهده دانشگاه لرستان خارج است.

وی با بیان اینکه نیاز است استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و پیام نور سهم خود را پرداخت تا این پروژه به نتیجه برسد، بیان کرد: ولی با این اوصاف پروژه تقاطع غیر هم‌سطح به خاطر نبود اعتبار تعطیل نشده است.

معاون پشتیبانی و توسعه دانشگاه لرستان اظهار کرد: از محل توازن اعتبارات استان ۵ میلیارد تومان اعتبار گذاشتند که از این رقم تنها ۲۰ درصد معادل یک میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

انتهای پیام