این هفته در خلوتی‌های بعد از  تعطیلات نوروز  کنسرت موسیقی پاپ را  برای شنیدن و دیدن پیشنهاد می‌کنیم.  محسن ابراهیم‌زاده در مرکز همایش های برج میلاد در دو سانس به روی صحنه می‌رود.  خواننده آهنگ دونه‌دونه پنج شنبه ۲۲ فروردین ماه در ساعات ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ به اجرای قطعات خود می‌پردازد.      

این هفته در خلوتی‌های بعد از  تعطیلات نوروز  کنسرت موسیقی پاپ را  برای شنیدن و دیدن پیشنهاد می‌کنیم. 

محسن ابراهیم‌زاده در مرکز همایش های برج میلاد در دو سانس به روی صحنه می‌رود. 

خواننده آهنگ دونه‌دونه پنج شنبه ۲۲ فروردین ماه در ساعات ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ به اجرای قطعات خود می‌پردازد.

محسن ابراهیم زاده