فریدون خودنیا روز سه شنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: با توجه به محدودیتهای اعمال شده در تامین گاز نیروگاه های برق جهت تامین گاز خانگی، تعدادی از نیروگاههای تولید برق با کاهش سوخت گاز و در نتیجه کاهش تولید برق مواجه شده اند که خاموشی‌های برق را در سراسر کشور در پی داشته است و […]

فریدون خودنیا روز سه شنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: با توجه به محدودیتهای اعمال شده در تامین گاز نیروگاه های برق جهت تامین گاز خانگی، تعدادی از نیروگاههای تولید برق با کاهش سوخت گاز و در نتیجه کاهش تولید برق مواجه شده اند که خاموشی‌های برق را در سراسر کشور در پی داشته است و این عملیات تنها مربوط به استان لرستان نیست و در سراسر کشور این روند اجرا شده است.

وی افزود: افزایش بی سابقه مصرف گاز خانگی، برقهای غیر مجاز، مراکز استخراج رمز ارزها و برخی از صنایع پر مصرف در روند این خاموشی ها تاثیر گذار بوده و برای تامین برق پایدار خانگی باید مصرف آنها کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه خاموشی های شرکت توزیع برق لرستان نسبت به سایر استان‌های کشور کمتر و در حد ناچیز بوده است، ادامه داد: امیدواریم هم استانی های عزیز با صرفه جویی در مصرف گاز و برق بتوانند از خاموشی های احتمالی جلوگیری کنند.

۵۶۴ هزار و ۷۰۲ مشترک برق خانگی در استان وجود دارد، همچنین ۲ هزار و ۷۳۰ مشترک صنعتی، ۱۳ هزار ۲۲۹ مشترک اداری و هشت هزار و ۸۸۹ مشترک کشاورزی از نعمت برق بهره مند هستند.