بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، حمایت از ورزش و ورزشکاران را جزو برنامه های خود قرار داده است. به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، فتحی بیرانوند عضو هیات مدیره این بانک، در مراسم تجلیل و بدرقه غلامرضا محمدی و مرتضی قیاسی سرمربی و کشتی گیر المپیکی […]

حمایت از ورزش در راستای مسئولیت های اجتماعی بانک رفاه استبانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، حمایت از ورزش و ورزشکاران را جزو برنامه های خود قرار داده است.
به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، فتحی بیرانوند عضو هیات مدیره این بانک، در مراسم تجلیل و بدرقه غلامرضا محمدی و مرتضی قیاسی سرمربی و کشتی گیر المپیکی لرستانی که به همت این بانک و هیات کشتی استان برگزار شده بود با بیان این مطلب گفت: بانک رفاه کارگران به عنوان یک نهاد اجتماعی – اقتصادی علاوه بر ارائه خدمات مطلوب به اقشار مختلف جامعه، در حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز اقدامات مهمی انجام داده است که حمایت از ورزش و ورزشکاران کشور نیز از جمله این اقدامات است.

وی افزود: بانک رفاه کارگران به عنوان بانکی اجتماعی، بر مشارکت در انجام طرح های ملی و مسئولیت های اجتماعی تأکید دارد و فعالیت در این حوزه عامل جهش و پیشرفت این بانک است که با تلاش مدیران و تمامی همکاران، تا کنون این مسئولیت ها به نحو مطلوب به انجام رسیده است.

در این مراسم غلامرضا محمدی مربی تیم ملی نیز گفت: حضور عضو هیات مدیره بانک رفاه کارگران در این مراسم بسیار روحیه بخش و قابل توجه است و امیدواریم دیگر بنگاه های اقتصادی هم این حرکت مثبت را الگوی خود قرار داده و به قهرمانان ملی نگاه ویژه داشته باشند .

محمدی تصریح کرد: از حمایت های مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک رفاه کارگران قدردانی و تشکر می کنیم و امیدواریم با کسب مدال های رنگارنگ در المپیک پاسخ محبت های این مدیران ورزش دوست را بدهیم.