«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز در جریان سفر به یزد از قنات زارچ به عنوان طولانی ترین قنات جهان بازدید کرد. این قنات که نمادی از اوج هنرمندی و سخت کوشی مردمان دیار یزد برای حفظ حیات در دل کویر ایران است، بیش از ۷۰ کیلومتر طول و ۲۱۱۵ حلقه […]

«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز در جریان سفر به یزد از قنات زارچ به عنوان طولانی ترین قنات جهان بازدید کرد.

این قنات که نمادی از اوج هنرمندی و سخت کوشی مردمان دیار یزد برای حفظ حیات در دل کویر ایران است، بیش از ۷۰ کیلومتر طول و ۲۱۱۵ حلقه چاه دارد و قدمت آن در برخی اسناد تاریخی بیش از سه هزار سال ذکر شده است.

انتهای پیام