به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه بر اساس حکمی از سوی علی نیکزاد «حسن شوندی» مسئول ستاد انتخاباتی رئیسی در استان البرز شد. این حکم توسط محسن منصوری، مسؤول امور استان‌های ستاد مرکزی آیت الله رئیسی طی مراسمی به حسن شوندی ابلاغ شد.

به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه بر اساس حکمی از سوی علی نیکزاد «حسن شوندی» مسئول ستاد انتخاباتی رئیسی در استان البرز شد.

این حکم توسط محسن منصوری، مسؤول امور استان‌های ستاد مرکزی آیت الله رئیسی طی مراسمی به حسن شوندی ابلاغ شد.

« حسن شوندی» مسئول ستاد انتخاباتی رئیسی در البرز شد

« حسن شوندی» مسئول ستاد انتخاباتی رئیسی در البرز شد