به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، مستند به آمار سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری و پلیس کوچ و گذرنامه، ، در پنج ماه نخست سال کنونی ۳ میلیون و ۹۲ هزار و ۷۵۹ نفر از کشور خارج گردیدند که در خوشبینانه ترین حالت اگر هر یک، نخستن عزیمت خود را در […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، مستند به آمار سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری و پلیس کوچ و گذرنامه، ، در پنج ماه نخست سال کنونی ۳ میلیون و ۹۲ هزار و ۷۵۹ نفر از کشور خارج گردیدند که در خوشبینانه ترین حالت اگر هر یک، نخستن عزیمت خود را در سال ۹۷ انجام داده باشند، با محاسبه پایین ترین رقم تعیین شده برای عارضه ها خارج شدن به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان، باید ۶۸۰ میلیارد و ۴۰۶ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان به خزانه دولت واریز شده باشد.

البته در این مدت جمعی بیشتر از یک میلیون تومان به عراق و عربستان عزیمت کرده اند که عارضه ها خروجی آنان یک سوم یا نصف ۲۲۰ هزار تومان بوده، اما با توجه به لحاظ نکردن سفرهای دوم و سوم در این محاسبه، عدد حاصله شاید از واقیعت موجود، چندان فاصله ای نداشته باشد.

علی اصغر مونسان ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری ـ نیز جدیدا در اظهارنظری، ، قسمت گردشگری را از عارضه ها خارج شدن به ازای هر نفر، ۱۷هزار تومان اعلام نموده و با «ناچیز» دانستن این عدد، شرح داده که «از هر سه مبلغ عارضه ها خارج شدن از کشور ۲۲۰ هزار تومان، ۳۳۰ هزار تومان و ۴۴۰ هزار تومان، ۱۷ هزار تومان قسمت گردشگری هست.»

»با این حساب و با در نظر گرفتن ظرفیت مسافران خروجی در پنج ماه نخست سال کنونی باید ۵۲ میلیارد و ۵۷۹ میلیون و ۹۰۳ هزار تومان به سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری تخصیص داده شده باشد.

این درحالی هست که طبق لایحه بودجه و مصوبه مجلس قرار بود «از عارضه ها دریافتی خارج شدن مسافر از کشور، مبلغ ۴۰ هزار تومان برای توسعه زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری و پشتیبانی از بخش میراث فرهنگی و صنعت های دستی اختصاص پیدا نماید.»

مونسان در روزی هم که دولت لایحه جنجالی بودجه ۹۷ را عمومی کرد »و افزایش تصاعدی سه تا شش تساوی عارضه ها خارج شدن اعلام شد، بیان کرد: «در گذشته قسمت این سازمان از عارضه ها خروجی ۱۰ هزار تومان به ازای هر نفر بود که حالا این میزان قسمت، به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و در کل ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبارات عارضه ها به این سازمان تعلق خواهد گرفت.»

»این عدد را رضا معصومی راد ـ رییس امور فرهنگ، گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه ـ در اسفندماه سال ۹۶ بعد از تصویب لایحه بودجه و مبلغ عارضه ها خروجی به نحوی تایید کرده و بیان کرد: ۱۶۰ میلیارد تومان از محل عارضه ها خروجی برای توسعه زیرساخت گردشگری و محافظت میراث فرهنگی اختصاص داده شده هست.

این قسمت درنظر گرفته شده گویای آن هست که دولت انتظار داشته در سال ۹۷ منحصرا چهار میلیون ایرانی به خارج از کشور عزیمت کنند، درحالی که یکی از داعیه های جهش سه تا شش تساوی عارضه ها خارج شدن، “آمار بزرگ” نگرشی که مکررا اعتراض رییس سازمان میراث فرهنگی، صنعت های دستی و گردشگری را نیز برانگیخت، به به صورتی که آخرین بار در اجتماع هتلداران بیان کرد: «»

نوبخت ـ سخنگوی سابق  دولت ـ »ـ در آذرماه ۹۶ همزمان با راه افتادن خیز انتقادها بر علیه جهش سه تساوی عارضه ها خارج شدن، در توجیه این تصمیم بیان کرد: افزایش سه تساوی عارضه ها خارج شدن از کشور، «مشارکت عمومی» در توسعه زیرساخت های گردشگری هست و از مردم خواسته بود همان گونه که به کشورهای دیگر می روند، به کشور خودمان هم توجه نمایش دهند. با این وجود همچنان محل هزینه کرد عارضه ها خارج شدن ابهام آمیز هست که هیچ وقت در مورد آن واضح سازی نشده. با این وجود همچنان محل هزینه کرد عارضه ها خارج شدن ابهام آمیز هست که .

این درحالی هست که تیرماه ۹۷، چهار ماه بعد از به اجرا گذاشتن طرح افزایش عارضه ها خارج شدن، حرمت الله رفیعی ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ـ در مناظره ای تلویزیونی با محب خدایی ـ معاون سابق گردشگری کشور ـ نسبت به هزینه کرد عارضه ها خارج شدن گلایه کرده و این سوال را مطرح نمود که به چه سبب باید عارضه ها خارج شدن از کشور به طور غیر کارشناسی افزایش یابد و قیمت ۷۵ هزار تومانی آن به ۴۴۰ هزار تومان برسد، این درآمدها کجا هزینه شده هست؟ آیا خدمات افزایش یافت یا تجهیزات؟

انتهای پیام