«سید ناصر موسوی لارگانی»، رئیس مجمع نمایندگان اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا درباره وضعیت تعیین نماینده در مجلس بعد از فوت مرحوم صفاری نطنزی برای حوزه انتخابیه نطنز گفت: آیین‌نامه مجلس درباره شرایط حوزه انتخابیه بعد از فوت یک نماینده پیش بینی نشده که نماینده جدید از طرف هیات رئیسه مجلس، مجمع نمایندگان استان […]

«سید ناصر موسوی لارگانی»، رئیس مجمع نمایندگان اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی برنا درباره وضعیت تعیین نماینده در مجلس بعد از فوت مرحوم صفاری نطنزی برای حوزه انتخابیه نطنز گفت: آیین‌نامه مجلس درباره شرایط حوزه انتخابیه بعد از فوت یک نماینده پیش بینی نشده که نماینده جدید از طرف هیات رئیسه مجلس، مجمع نمایندگان استان و یا با نظر مردم شهرستان انتخاب شود.

وی درباره نحوه و روند تصمیم گیری برای انتخاب نماینده معین برای نطنز گفت: پس پایان تعطیلات مجلس و هفته های سرکشی به حوزه های انتخابیه مجمع نمایندگان استان اصفهان در جلسه‌ای مشترک با هیات رئیسه پارلمان درباره اینکه چه کسی نماینده معین شهرستان‌های نطنز شود، تصمیم‌گیری می کند.