در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

 

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

درگیری لفظی یکی از لیدرهای استقلال با رحمتی