عضو هیئت مدیره و دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش معقتد است:‌ وضعیت اقتصادی کیش مبهم و راکد است. بخش کمی از این مشکلات ناشی از تحریم های خارجی و بخش عمده آن مربوط به خود تحریمی در کشور است.

به گزارش خبرنما به نقل از ایلنا، با اشاره به شورای عالی مناطق آزاد گفت: این شورا نه تنها هیچ کمکی به وضعیت اقتصادی و گردشگری کیش نمی کند؛ بلکه در چند سال گذشته با صدور بخشنامه ها عملا مقابل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایستاده است. باید بپذیریم مناطق آزاد به عنوان یک پروژه ملی برای پیوستن به اقتصادی جهانی است. در حال حاضر هیچ فهم مشترکی در راس حاکمیتی در این خصوص وجود ندارد و ضرورت آن درک نمی شود. این امر باعث شده که مناطق آزاد نه تنها پیشرفت نکنند بلکه نسبت به رقبای خارجی خود چندین سال هم عقب تر باشند. امروزه مزیت های که در گذشته ایجاد شده بود دیگر استفاده ای ندارد و محدودیت ها افزایش پیدا کرده است.وی ادامه داد:‌ طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق آزاد معاف از مالیات هستند؛ اما برای اعمال معافیت های مالیاتی، تکلیفی مشخص کرده اند که انجام آن تقریبا عملی نمی شود و همه بنگاه های اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات هستند.

وی در خصوص مزیت گمرکی گفت: در حال حاظر واردات ماشین نیز در منطقه ممنوع است. در این کیش نه از مزایای منطقه آزاد می توان بهره مند شد نه از مزایای سرزمین اصلی!

وی اظهار کرد: هزینه های تولید در مناطق آزاد ۴۰ درصد بیشتر از سرزمین اصلی است.

عضو هیئت امنای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش معتقد است: شفاف ترین منطقه از لحاظ اقتصادی،‌ مناطق آزاد هستند؛ اما تمام هجمه ها به سمت مناطق آزاد است.

وی اظهار کرد: تورم در مناطق آزاد کیش نسبت به سرزمین اصلی خیلی بیشتر است و دلیل آن افزایش قیمت چندین برابری زمین،‌ ملک و … است.

وی اظهار کرد: ۶۵۰ واحد تولیدی، صنعتی در کیش مجوز دارند که نیمی از آنها فعال هستند.

کتابفروش معتقد است: سازمان منطقه آزاد کیش تنها یک بنگاه اقتصادی است و بخش حاکمیتی آن فراموش شده است. این در حالی است که باید منافع توسعه ای لحاظ شود. اگر هدف بخش خصوصی و دولتی توسعه مناطق آزاد نباشد و منافع خود را در توسعه کیش نبینند؛ کیش پیشرفت نخواهد کرد و مهاجرت معکوس پیش می آید.

انتهای پیام/