به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در هفته گذشته، سنگان استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۵ را تجربه کرد. منطقه سنگان در بین گسل‌های “درونه” و “گسل دشت بیاض” واقع شده است و بین گسل دشت بیاض و بخش خاوری گسل درونه گسل‌های فعال و لرزه‎زایی همانند “جنگل”، “خواف”، “نهور” و “سنگان” قرار دارند؛ از […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، در هفته گذشته، سنگان استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۴.۵ را تجربه کرد. منطقه سنگان در بین گسل‌های “درونه” و “گسل دشت بیاض” واقع شده است و بین گسل دشت بیاض و بخش خاوری گسل درونه گسل‌های فعال و لرزه‎زایی همانند “جنگل”، “خواف”، “نهور” و “سنگان” قرار دارند؛ از این رو این منطقه شاهد زمین‌لرزه‎های بسیاری است.

علاوه بر آن استان هرمزگان ۳ زلزله بین ۳.۱ تا ۳.۸ و استان خوزستان ۳ زلزله ۳.۱، ۳.۴ و ۳.۸ را تجربه کردند.

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۱ دی

در کدکن استان خراسان رضوی زلزله ۲.۸، در علامرودشت استان فارس زلزله ۲.۵، در فاریاب استان کرمان زلزله ۲.۵، در محمله استان فارس زلزله ۲.۷، در برازجان استان بوشهر زلزله ۲.۸، در حاجی‌آباد استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۷، در ترکمانچای استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۵، در چمران استان خوزستان زلزله ۲.۸ و در فارغان استان هرمزگان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

بندر جاسک استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۳.۷ کیلومتری را تجریه کرد و کانون این زمین‌لرزه در ۳۶ کیلومتری بندر جاسک، ۵۹ کیلومتری سردشت و ۷۳ کیلومتری گوهران این استان گزارش شد.

در دو گنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۲۳ کیلومتری دوگنبدان استان کهگیلویه و بویر احمد و ۳۶ کیلومتری سردشت و ۳۷ کیلومتری بهبهان استان خوزستان بوده است.

یکشنبه ۲۲ دی

قلعه‌تل استان خوزستان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۹ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۳ کیلومتری قلعه تل، ۲۶ کیلومتری ایذه و ۲۹ کیلومتری باغ ملک این استان بوده است.

اهرم استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون این زمین‌لرزه در ۴ کیلومتری اهرم، ۱۵ کیلومتری کلمه و ۲۷ کیلومتری خورموج این استان به ثبت رسید.

در قاسم‌آباد استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶، در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۹، در برازجان استان بوشهر زلزله ۲.۸، در دهلران استان ایلام زلزله ۲.۶، در نجف‌شهر استان کرمان زلزله ۲.۸، در آرین‌شهر استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۵ و در سراب استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۵ رخ داد.

راور استان کرمان نیز با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۹ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۵۷ کیلومتری راور، ۶۹ کیلومتری هجدک و ۸۵ کیلومتری خانوک این استان بوده است.

دوشنبه ۲۳ دی

در سنگاه استان خراسان رضوی سه زلزله ۲.۸، دو زلزله ۲.۷ و زلزله‌های ۲.۹ و ۲.۶، در کشکوئیه استان کرمان زلزله ۲.۵ و در ترکمانچای استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

ایذه استان خوزستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۹ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۶ کیلومتری ایذه، ۳۹ کیلومتری قلعه تل و ۴۶ کیلومتری قلعه خواجه این استان گزارش شد.

سالند استان خوزستان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۴ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۳ کیلومتری سالند، ۱۹ کیلومتری لالی و ۲۸ کیلومتری گتوند این استان گزارش شد.

سه‌شنبه ۲۴ دی

در نوده خاندوز استان گلستان زلزله ۲.۶ و در سطر استان کرمانشاه زلزله ۲.۹ رخ داد.

در مورموری استان ایلام زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۲ کیلومتری به ثبت رسید و کانون این زمین‌لرزه در ۳ کیلومتری مورموری،۲۲ کیلومتری سراب باغ و ۳۳ کیلومتری موسیان این استان گزارش شد.

چهارشنبه ۲۵ دی

در چوار استان ایلام زلزله ۲.۷، در سپید دشت استان لرستان زلزله ۲.۸، در سنگان استان خراسان رضوی زلزله ۲.۶ و ۲.۸، در لنده استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۹، در حاجی‌آباد استان خراسان جنوبی زلزله‌های ۲.۸ و ۲.۹ و در شوشتر استان خوزستان زلزله ۲.۵ به ثبت رسید.

کنگ ‌استان هرمزگان با زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۹ کیلومتری لرزید و کانون این رخداد لرزه‌ای ۱۹ کیلومتری کنگ، ۲۱ کیلومتری بندر لنگه و ۳۴ کیلومتری جزیره تنب بزرگ این استان بوده است.

فارغان استان هرمزگان با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید و کانون این زمین‌لرزه در ۲۷ کیلومتری فارغان و ۳۵ کیلومتری سرگز استان هرمزگان و ۳۱ کیلومتری ارزوئیه کرمان گزارش شد.

پنج‌شنبه ۲۶ دی

راور استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۵ کیلومتری راور، ۴۲ کیلومتری کیانشهر و ۵۲ کیلومتری زرند این استان به ثبت رسید.

در بازار جمعه استان گیلان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داد و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۵ کیلومتری بازارجمعه، ۱۷ کیلومتری ماسال استان گیلان و ۲۰ کیلومتری کلور استان اردبیل به ثبت رسید.

جمعه ۲۷ دی

در فاریاب استان کرمان زلزله ۲.۶، در بابلسر استان مازندران زلزله ۲.۸، در بافق استان یزد زلزله ۲.۷ و در سفید سنگ استان خراسان رضوی زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

در سنگان استان خراسان رضوی بعد از زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۵ کیلومتری زمین، زلزله دیگری با بزرگای ۴.۵ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد که کانون این زمین‌لرزه در ۴۳ کیلومتری سنگان و ۴۸ کیلومتری نشتیفان استان خراسان رضوی و ۵۴ کیلومتری حاجی‌آباد استان خراسان جنوبی بوده است. 

در فاریاب استان کرمان زلزله ۲.۶، در بابلسر استان مازندران زلزله ۲.۸، در بافق استان یزد زلزله ۲.۷ و در سفید سنگ استان خراسان رضوی زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

انتهای پیام