با این وجود از همان اوائل تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشخص گردید که اجرای این قانون در تمام پست های اجرایی کشور، امکان دارد گاها حاشیه هایی بهمراه داشته باشد و مقاومت هایی در این راه صورت گیرد. در روزهای موخر موضوعات حول چگونگی اجرای قانون منع بکارگیری بازنشسته ها در ۲ […]

با این وجود از همان اوائل تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشخص گردید که اجرای این قانون در تمام پست های اجرایی کشور، امکان دارد گاها حاشیه هایی بهمراه داشته باشد و مقاومت هایی در این راه صورت گیرد.

در روزهای موخر موضوعات حول چگونگی اجرای قانون منع بکارگیری بازنشسته ها در ۲ فدراسیون فوتبال و والیبال به عنوان فدراسیون های با اهمیت و پرمخاطب بیشتر از سایر حوزه های ورزش خبرساز بوده است.

اگر از فدراسیون والیبال و رخدادهای حول آن بگذریم، در ماه های گذشته مدیران فوتبال در مورد چرایی اجرای قانون منع بکارگیری بازنشسته ها در فوتبال دو موضع صریح و علنی داشته اند. ۱- ۱- تاکید بر غیر دولتی بودن فدراسیون فوتبال با استناد به اساسنامه فدراسیون. ۲- ۲- حساسیت های فیفا.

در مورد اساسنامه فدراسیون فوتبال باید به این مبحث دقت داشت که اگر از این اصل با اهمیت که اساسنامه فدراسیون فوتبال باید ذیل و تابع قوانین داخلی کشورها و باشد، بگذریم، باید به این نکته توجه داشت که اساسنامه ای استنادی مدیران فدراسیون فوتبال تصویب هیات دولت ندارد. اساسنامه کنونی فدراسیون فوتبال همان اساسنامه ای است که با ورود سازمان بازرسی به آن و اعلام رسمی سایت هیات دولت، سر انجام علی کفاشیان با پذیرش عدم تصویب آن در دولت ملزم به تمکین از شرایط و عدم کاندیداتوری در انتخابات فدراسیون فوتبال گردید.

رسمی نبودن اساسنامه فدراسیون فوتبال سوژه ای است که قبل از این توسط محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون فوتبال و محمود شیعی، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و صفی الله فغانپور، مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال قبل از این در اظهار کرد وگوهایی با تلویزیون و رسانه ها تایید گردیده است.

در مورد حساسیت فیفا نیز باید اظهار کرد که علیرغم اینکه جدیدا اعلام گردید، مکاتباتی از سوی فیفا با وزارت ورزش و جوانان انجام شده و فیفا در مورد این مبحث از وزارت ورزش توضیح خواسته است. فارغ از درستی یا نادرستی این مکاتبه، فراموش نکنیم که حساسیت فیفا در مبحث مداخله مستقیم دولت در امور اجرایی فوتبال است و یقینا فیفا در مسیر اجرای قانونی که در پارلمان تصویب شده نه توان دارد و نه خواهد توانست مانع اجرای قانون رسمی و داخلی یک کشور گردد. قانونی که با اصول و منشور فیفا نیز مغایر نبوده و نیست.

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان نیز جدیدا در توییتی اعلام نمود که حساسیت فدراسیون های جهانی اثری بر اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان نخواهد داشت.

حالا امکان دارد این سؤال پیش آید که اگر در بعد از ۲۴ آبان ماه رییس فدراسیونی حاضر به ترک پست خود نباشد چه رخدادی رخ خواهد داد؟

مهدی تاج به عنوان رییس فدراسیون فوتبال به طور مستمر اعلام نموده که مطیع قوانین جاری کشور است. پس همان گونه که از یک فرد مطیع قانون انتظار می رود تاج باید در زمینه اجرا و تکمین از قانون مصوب پارلمان – که دولت نیز هیچ نقشی در تصویب آن نداشته است – راهکاری قانونی برای اجرای این قانون در پیش بگیرد. براین اساس او توان دارد چند راهکار را ادامه دهد تا مبحث اجرای قانون منع بکارگیری بازنشسته ها در فوتبال نیز بدون حاشیه و جنجال اجرا گردد.

۱- ۱- تاج توان دارد مشابه همه روسای فدراسیون های بازنشسته کناره گیری کند و زمینه را برای نصب یا انتخاب سرپرست مطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال مهیا کند.

۲- ۲- تاج توان دارد تا قبل از مهلت ۲۴ آبان ماه، مجمع خارق العاده تشکیل دهد و طبق تصمیم مجمع نسبت به تحولات قانونی در راس فدراسیون فوتبال اقدام نماید.

۳- ۳- تاج توان دارد طی مکاتبه ای با فیفا به صورت رسمی به این نهاد اعلام نماید که نگرانی برای اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در فوتبال وجود ندارد و این با اهمیت نیز اجرای یک قانون مصوب پارلمان است و رابطه ای به دولت ندارد و او نیز طبق آن عمل خواهد کرد.

۴- تاج توان دارد بعد از ۲۴ آبان ماه هیچ کدام از مورد ها سه گانه فوق را اجرا نکند. در این صورت طبق اعلام پیشین دادستانی و بازرسی کل کشور او باید در انتظار برخورد قانونی بنابراین تمرد از اجرای قانون رسمی کشور باشد.

قبل از این ریاست سازمان بازرسی منطقه ۳ کشور در مورد برخورد دستگاه های نظارتی با کسانی که قانون منع به کارگیری بازنشستگان را دور بزنند، بیان کرد: اگر بازنشسته ای در ادارات به کار گرفته گردد، تحت تعقیب قضایی و مجازات قرار خواهد گرفت و از نظر قضایی فعل آنان در حکم تصرف غیرقانونی اموال دولتی است.

شاید با رخ دادن این اتفاق، بیم از تعلیق فوتبال ایران از سوی فیفا برای اهالی و دوستداران فوتبال پیش بیاید اما همان گونه که وزیر ورزش و جوانان هم اعلام نمود، فدراسیون های جهانی برای قوانین مصوب پارلمان ها و نهادهای عالی قانون گذاری در کشورها احترام قائل می باشند و از آن تلقی مداخله دولت در امور فوتبال ندارند.

در این خصوص هم هیچ نهاد خارج از فوتبالی قصد مداخله در فوتبال را ندارد لکن تنها قانونی که توسط مجلس (پارلمان) ایران تصویب شده، در حال اجرایی شدن است، بنابراین فیفا اذن هیچ دخالتی در اجرایی شدن قوانین جاری کشور را نخواهد داشت.

امید است که فدراسیون فوتبال نیز در زمینه اجرای قانون و با پیشبرد قانونی روند اجرای قانون، زمینه ای را مهیا کند که حاشیه سازان نتوانند دستاویزی جدید برای حاشیه سازی بیابند.

انتهای پیام