به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، ریاست کل بانک مرکزی چند روز قبل باب حرفی را گشود که اولین بار ۲۵ سال قبل از آن حرف به میان آمد؛ رفرم یا اصلاح پولی که در حقیقت با حذف چند صفر از پول ملی کشور انجام می گردد. برای اولین بار در سال ۱۳۷۲ بحث […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، ریاست کل بانک مرکزی چند روز قبل باب حرفی را گشود که اولین بار ۲۵ سال قبل از آن حرف به میان آمد؛ رفرم یا اصلاح پولی که در حقیقت با حذف چند صفر از پول ملی کشور انجام می گردد.

برای اولین بار در سال ۱۳۷۲ بحث اصلاح پولی و حذف صفر از پول ملی کشور در فاز ارزیابی جای گرفت که بسیار زود این مبحث به دست فراموشی سپرده گردید و پس از ان نیز دیگربار در سال ۱۳۸۶، حذف یک صفر از پول ملی در سال دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به میان آمد، اما آن هم سر انجام به جایی نرسید.

دو سال قبل در آذرماه سال ۱۳۹۵ بود که با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران، واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر یافت و این بار این گمان به وجود آمد که بانک مرکزی در پی حذف صفر از پول ملی هست که ولی الله سیف، ریاست کل بانک مرکزی وقت، بسیار زود این مبحث را به تغییر واحد پول بی رابطه دانست و اظهار کرد که در عین حال دولت و بانک مرکزی در حال تهیه لایحه ای مجزا برای حذف سه صفر از پول ملی هستند، اما نه فقط لایحه ذی ربط به حذف پول به جایی نرسید، لکن تغییر واحد پول از ریال به تومان نیز به مجلس نرفت و مسکوت ماند.

این بار اما در هفته های گذشته بانک مرکزی با پرده برداری از اسکناس ۵۰ هزار تومانی جدید خود، نشانه هایی از کوشش برای حذف صفر از پول ملی را از خود نشان و چند روز پس از ان همتی، ریاست کل بانک مرکزی خبر از تدوین لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به دولت اطلاع داد و ابراز امیدواری نمود که این مبحث در دولت و مجلس تصویب شده و کارهای اجرایی آن به زودی شروع گردد.

وی جزئیات این لایحه را نیز گفته بود که طبق طرح جدید بانک مرکزی قرار هست که چهار صفر از پول ملی حذف گردد و در عین حال، واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر کند؛ در حقیقت با اجرایی شدن این طرح هر ۱۰ هزار ریال معادل یک تومان خواهد گردید.

از طرف دیگر، همتی عنوان نموده که در نظام پولی جدید، هر تومان برابر با ۱۰۰ ریال می باشد، در حقیقت بعد از حذف چهار صفر از پول ملی، ریال مبدل به تومان شده و در عین حال هر تومان برابر ۱۰۰ ریال جدید می باشد.

در حالتی که این تغییر واحد صورت پذیرد، به شکلی مدل پول ایران شبیه به دلار می باشد و این در حالتی هست که هر تومان را مثل یک دلار و هر ریال را مثل یک سنت مد نظر داشته باشیم.

اما گفت وگو از حذف چهار صفر از پول ملی در حالی طرح شده که هرچند نمایندگان مجلس تاحالا اکثرا قبول کننده این طرح بوده اند، اما کارشناسان اقتصادی تقریبا باور دارند که حذف صفر بر شاخص های کلیدی اقتصاد تاثیری نخواهد داشت و تنها مسئله حساب رسی را آسان تر می کند و بانک مرکزی همزمان با این طرح باید بر کنترل سایر شاخص های اقتصادی نیز مسلط گردد.

همتی این را هم گفته که این اقدام در کنار سایر کارهای بنیادی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و به کارگیری ابزارهای نوین سیاست های پولی و روش های جدید و کارآمد نظارت بر بانک ها می باشد و عملیاتی شدن آن در عمل متاخر بر اصلاحات بانکی می باشد.

وی تبیین کرده که بعد از قانونی شدن، پول های جدید به تدریج و با جایگزینی آنان با اسکناس های کهنه قبلی وارد چرخه می گردند و هزینه آن قابل قیاس با هزینه چاپ ظرفیت فراوان اسکناس های فعلی نخواهد بود و از طرف دیگر اصلاح قیمت برآوری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین المللی بالا بردن می بخشد و اقدامی هست که در زیادی از کشورها در کنار سایر کارهای، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی هست.

انتهای پیام