به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار گروه اجتماعی برنا ؛ در شرایط حال حاضر و باتوجه به بحران و مشکلات اقتصادی که در کشور به وجود آمده است و همچنین فشارهای مضاعفی که بر مردم وارد شده است، نمی توان ادعا کرد که شادی و سرزندگی در داخل کشور حکم فرماست و می توان گفت […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار گروه اجتماعی برنا ؛ در شرایط حال حاضر و باتوجه به بحران و مشکلات اقتصادی که در کشور به وجود آمده است و همچنین فشارهای مضاعفی که بر مردم وارد شده است، نمی توان ادعا کرد که شادی و سرزندگی در داخل کشور حکم فرماست و می توان گفت با یک جامعه خاکستری روبرو هستیم که به سمت افسردگی و آسیب های ناشی از آن سوق داده می شود.

در این رابطه گفتگویی را با حسین ایمانی جاجرمی،جامعه شناس، دانشیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی شهری داشتیم که در ادامه خواهید خواند:

جاجرمی در رابطه با این موضوع که شهری شاد و سرزنده دارای چه نشانه ها و معیارهایی است بیان داشت:در این خصوص معیارها و نشانه های فراوانی وجود دارد که از اصلی ترین معیار ها در این رابطه  می توان به وجود فضاهای عمومی نظیر پارک و بوستان و فضاهای ورزشی اشاره داشت . با بسترسازی های مناسب ؛ می توان فعالیت های مدنی مردم را افزایش داد ٰ فعالیت های اجتماعی دسته جمعی با حال و هوای شاد ،خلق خوش را  به مردم بازگردد که یکی از نشانه های شهر شاد داشتن مردم خوش خلق است .

وی افزود: برای مثال در خصوص احداث مکان های عمومی ورزشی که به آن اشاره شد، طی تحقیقات و پژوهش هایی که در این رابطه در کشور انگلستان صورت گرفته است نتایج تحقیقات نشان دهنده اثرگذاری مستقیم حوزه ورزش بر روی موضوع سرزندگی و شاد بودن مردم است که در آمارهای منتشر شده میزان اثر گذاری آن بیشتر از حضور و شرکت فرد در فعالیت های اجتماعی و مدنی بوده است، در نتیجه حوزه سلامت و ورزش را می توان اثرگذارترین حوزه دانست که شاد و بودن و سرزندگی مردم را در پی دارد، پس بهتر است سازمان ها و ارگان هایی که متولی امر ورزش هستند بیشتر از هر زمانی بر روی این موضوع کار کنند و اقدامات لازم را انجام دهند تا بتوانند همراهی و همیاری را در زمینه افزایش سرزندگی و شاد بودن جامعه و مردم داشته باشند.

وی در خصوص اینکه آیا شهر تهران نشانه هایی از شاد بودن و سرزندگی را در خود دارد یا خیر نیز بیان داشت:شهر تهران  یکی از بزرگترین کلانشهر های کشور است که در این رابطه نشانه های فراوانی دارد ، اما متاسفانه به دلیل شناسایی نشدن ظرفیت ها و عدم استفاده از آن ها نمی توان نشانی از شاد بودن را در بین مردم و جامعه شهری تهران یافت و در نتیجه با شهری روبرو هستیم که نشانه هایی از سرزندگی در آن وجود ندارد و بیشتر وجهه خاکستری آن خودنمایی می کند.

جاجرمی ادامه داد: همانطور که گفته شد استفاده از ظرفیت های فضاهای عمومی مانند پارک و بوستان ها در رشد و سرزندگی یک جامعه  تاثیرات فراوانی را دارد، برای مثال در شهر تهران فضاهای عمومی فراوانی وجود دارد که در این رابطه می توان از آن بهره برداری های لازم را انجام داد و با تدوین برنامه هایی در این راستا می توان به میزان شادی و سرزندگی که قرار است در میان مردم رواج یابد کمکی فزاینده کرد

این استاد جامعه شناسی در ادامه افزود: البته این موضوع به این معنی نیست که تهران تمامی ظرفیت های لازم را برای شاد بودن جامعه دارد و فقط بهره برداری های لازم صورت نگرفته است، بلکه فقط بخشی از ظرفیت ها را دارد که در دهه های گذشته به وجود آمده است و به تهران ارث رسیده است ، در این رابطه کارهای زیادی باید از سوی مسئولین انجام شود و اقدامات بیشتری صورت گیرد تا به آن حد رسید که ادعا کرد تهران تمامی زیرساخت ها و ظرفیت ها را دارد.

وی در پایان با اشاره به اینکه آیا با  ظرفیت های  که هم اکنون در  پایتخت  وجود دارد  می توان به سمت  شهری شاد و سرزنده حرکت کرد یا نیاز به تغییرات بنیادی است گفت :قطعا می توان به سمت شهری شاد و سرزنده حرکت کرد، البته با شرایطی که بتوان از تمامی ظرفیت ها بهره برداری لازم را انجام داد و به دنبال ایجاد زیر ساخت هایی دیگر در کنار ظرفیت هایی که در گذشته داشته ایم باشیم و فقط به آنچه داریم اکتفا نکنیم، همچنین مردم نیز باید در روابط اجتماعی که در بین خودشان وجود دارد تجدید نظرهایی کنند تا شکافی که مابین ارتباطاتشان به وجود آمده است و موجب گسست های اجتماعی شده است از بین برود.