در این اطلاعیه آمده هست: ما دلواپس احتمال استفاده “مجدد” و “غیرقانونی” از جنگ افزار شیمیایی بوده و مصمم هستیم در صورت استفاده “دوباره” در این اطلاعیه آمده هست: ما دلواپس احتمال استفاده “مجدد” و “غیرقانونی” از جنگ افزار شیمیایی بوده و مصمم هستیم در صورت استفاده “دوباره” نظام اسد از جنگ افزار شیمیایی جواب […]

در این اطلاعیه آمده هست: ما دلواپس احتمال استفاده “مجدد” و “غیرقانونی” از جنگ افزار شیمیایی بوده و مصمم هستیم در صورت استفاده “دوباره” در این اطلاعیه آمده هست: ما دلواپس احتمال استفاده “مجدد” و “غیرقانونی” از جنگ افزار شیمیایی بوده و مصمم هستیم در صورت استفاده “دوباره” نظام اسد از جنگ افزار شیمیایی جواب کوبنده ای دهیم.

در اطلاعیه ذکر شده آمده هست: موضع ما در ازای استفاده از جنگ افزار شیمیایی تحولی نکرده هست همان گونه که پیشتر هم عنوان کرده بودیم به هرحمله “جدید” در اطلاعیه ذکر شده آمده هست: موضع ما در ازای استفاده از جنگ افزار شیمیایی تحولی نکرده هست همان گونه که پیشتر هم عنوان کرده بودیم به هرحمله “جدید” شیمیایی از سوی نظام سوریه که پیامدهای انسانی ترسناکی در پی خواهد داشت جواب شدیدی می دهیم .

آمریکا، فرانسه و انگلستان در آوریل گذشته هجوم هوایی را به اهدافی در سوریه در جواب به هجوم شیمیایی مدعایی در دوما انجام دادند.

قرار هست شورای امنیت شورای امنیت طی روزهای آینده طی جلسه ای وضع در سوریه را ارزیابی کند.

انتهای پیام