دکتر باقر لاریجانی در اظهار کرد وگو با ایسنا،ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه داوطلبان دوره دستیاری تمایلی برای حضور در بعضی از رشته های علوم پزشکی را ندارند و ما نیز به انتخاب داوطلبین احترام می گذاریم. وی با اشاره به اینکه بعضی از رشته ها مثل رادیولوژی، چشم، پوست داوطلبین بالایی دارند، […]

دکتر باقر لاریجانی در اظهار کرد وگو با ایسنا،ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: متاسفانه داوطلبان دوره دستیاری تمایلی برای حضور در بعضی از رشته های علوم پزشکی را ندارند و ما نیز به انتخاب داوطلبین احترام می گذاریم.

وی با اشاره به اینکه بعضی از رشته ها مثل رادیولوژی، چشم، پوست داوطلبین بالایی دارند، اما لزوما این تعداد تقاضاکننده برابر با احتیاج کشور نیست، اظهار کرد: برای برطرف جبران بعضی رشته های بدون تقاضاکننده امکان دارد حجم های تکمیلی اعلام کنیم تا با تکمیل حجم مشکل منطقه های حل گردد.  

 معاون آموزشی وزیر بهداشت با بیان این مطلب که رقابت وسیع ای در ورود اشخاص به رشته های علوم پزشکی در مقطع ها متفاوت وجود دارد، اضافه کرد: وزارت بهداشت به عنوان متولی تعلیم علوم پزشکی کشور این مسیولیت را عهده دار است که در کنار اجرای قوانینی که در نهادهای بالادستی مصوب می گردد، ترتیبی اتخاذ نماید تا اشخاص شایسته وارد نظام تعلیم عالی تندرستی کشور گردند.

لاریجانی دنبال کرد: آنچه که برای وزارت بهداشت ارزش دارد این هست که کسانی که با سهمیه آزاد در امتحان ها شرکت می کنند نیز شانس شایسته ای برای ورود به رشته های علوم پزشکی دارا باشند و کوشش می نماییم ظرفیتهای پذیرش برای این اشخاص، هنوز محافظت گردد.

معاون آموزشی وزیر بهداشت تصریح نمود: کسانی که رشته پزشکی را انتخاب می نمایند باید به طور معقولی رده هایشان با رشته مد نظر هم تراز باشد چون که درس ها پزشکی بسیار سخت هست و فرد باید از صلاحیت علمی کافی بهره مند باشند تا بتوانند ادامه تحصیل بدهد.

لاریجانی یادآور گردید: اعمال سهمیه در رشته های متفاوت پزشکی متمایز هست و هر کسی از هر شیوه ای که قصد دارد وارد رشته پزشکی گردد باید دست کم های صلاحیت های علمی را داشته باشد و ما نیز شرایطی را مهیا می کنیم که فرد در تحصیلاتش موفق گردد.

معاون آموزشی وزیر بهداشت در انتهاء با بیان اینکه این وزارتخانه مجبور به اجرای مصوبه مجلس در راستای اختصاص سهمیه خانواده های ایثارگران هست، اظهار کرد: در رشته های تخصصی علوم پزشکی بویژه رشته های که حجم پذیرش بسیار محدود هست، کوشش شده کسانی که با سهمیه آزاد در امتحان ها شرکت می کنند نیز شانس شایسته ای برای ورود به رشته های علوم پزشکی دارا باشند و کوشش می نماییم ظرفیتهای این اشخاص، هنوز محافظت گردد.

انتهای پیام