به گزارش خبرنما ،  رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: به منظور ارتقای سطح توان نیرو‌های عملیاتی و با توجه به بالا بودن امکان ایجاد آلودگی در بنادر، همچنین بر اساس توصیه‌های کنوانسیون، سالانه دو تا سه مرحله تمرین‌های مقابله با آلودگی در بنادر استان بوشهر […]

 

به گزارش خبرنما ،  رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: به منظور ارتقای سطح توان نیرو‌های عملیاتی و با توجه به بالا بودن امکان ایجاد آلودگی در بنادر، همچنین بر اساس توصیه‌های کنوانسیون، سالانه دو تا سه مرحله تمرین‌های مقابله با آلودگی در بنادر استان بوشهر انجام می‌گیرد.

حجت خسروی افزود: امروز هم تمرین مقابله با آلودگی نفتی با حضور تیم‌های مختلف در کانال دسترسی بندر بوشهر برگزار شد که براساس سناریو تعیین شده همه تیم‌های حاضر با انجام دقیق وظایف خود مراحل مانور را با موفقیت به پایان رساندند.

او ادامه داد: بر اساس سناریو، در پایش هوایی کانال دسترسی بندر بوشهر به وسیله جایروپلین اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر لکه‌های آلودگی نفتی مشاهده شد و در اطلاع به مرکز، قایق مقابله با آلودگی برای ارزیابی میدانی به موقعیت اعزام شد.

رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد: با انجام پایش میدانی تیم مقابله با آلودگی به همراه تجهیزات لازم به وسیله یدکش یادگار به موقعیت اعزام شدند همچنین شناور جاشویی به عنوان شناور طناب گیر نیز به موقعیت برای انجام عملیات اعزام شد.

خسروی گفت: با توجه به جریان آب و به منظور محصور کردن آلودگی برای جلوگیری از وسعت بیشتر، عملیات بوم اندازی به طور دقیق انجام گرفت و بلافاصله با دستور فرمانده، عملیات جمع آوری لکه‌های نفتی و پاکسازی انجام شد.

او بیان کرد: همه تیم‌های شرکت کننده تمرین را طبق سناریو و با رعایت اصول بهداشتی و استاندار‌های لازم با موفقیت به پایان رساندند.