«یحیی کمالی پور»، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره انتقادات وارده به اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین در پاسخ به این سوال که احتمال تمدید شدن مدت ۲۰ روزه مرحله تحقیقات مقدماتی متهمین امنیتی که به تشخیص مقام قضائی صورت خواهد گرفت تا چه حد است و آیا […]

«یحیی کمالی پور»، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره انتقادات وارده به اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و همچنین در پاسخ به این سوال که احتمال تمدید شدن مدت ۲۰ روزه مرحله تحقیقات مقدماتی متهمین امنیتی که به تشخیص مقام قضائی صورت خواهد گرفت تا چه حد است و آیا زمانی برای این تمدید شدن تعیین شده که چند بار تمدید خواهد شد، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: تا جایی که بنده به یاد دارم مدت زمانی برای آن تعیین شده است. ما در کمیسیون برای آن حداکثر تعیین کردیم. این مدت زمان محدود شده است. قرار است مجددا به کمیسیون قضائی برود و رفع ایراد شود. باید بررسی کنیم تا ببینیم این اصلاحیه از کمیسیون خارج شده است یا خیر. اگر این اصلاحیه خارج نشده باشد هنوز این اصلاحیه خام بوده و قابل پیگیری و بررسی است اما اگر این اصلاحیه بیرون آمده باشد، باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

کمالی پور افزود: از سوی دیگر با توجه به شرایط امنیتی و شرایط حاکم بر رسیدگی هایی که در مورد متهمان امنیتی وجود دارد از همان ابتدا، خللی در روند رسیدگی ایجاد می شود که نباید این خلا وجود داشته باشد. بنابراین تحقیقات باید به راحتی انجام شود تا در نهایت موجب لو رفتن یک سری مسائل که ممکن است ماهیت کار را از بین ببرد  و یا در جهت دستگیری همدستان، کشف یک سری اطلاعات و غیره، نشود. لازمه این موارد نیز این است که این اطلاعات در اختیار هیچ کس حتی  وکیل و یا دیگری قرار نگیرد. بنابراین این موضوع از بعد امنیتی برای بهتر بررسی کردن قضیه و اصل پرونده است.

این نماینده مجلس ادامه داد:  بنده باید در کمیسیون، آخرین وضعیت این اصلاحیه را بررسی کنم. بنده تا جایی که اطلاع دارم این تمدید کردن را محدود کردیم تا بیشتر نتوانند تمدید کنند.

وی در پاسخ به انتقاد وکلا نسبت به عدم تعیین زمان برای تمدید زمان ۲۰ روزه نیز بیان کرد: اگر به صورت نامحدود باشد صحبت آنها درست است اما باید در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد. وقتی کمیسیون تشکیل می شود کارشناسان متعدد، اساتید دانشگاهی و نهایتا مرکز پژوهش های مجلس نیز دست اندر کار هستند و این گونه نیست که این موضوع مورد مشورت قرار نگیرد. بنابراین اگر نیاز به کارشناسان بیشتری باشد حتما در کمیسیون قضائی مجلس از آنها استفاده خواهیم کرد.