به گزارش خبرنما،استاد سیدعلی رئیسی در مصاحبه با اتحادملت از جایگاه تفکر در سبک دستخط درمانی خود میگوید: چه خوش جناب مولوی فرمود: ای برادر تو همه اندیشه ای ما بقی را استخوان و ریشه ای همانطور که میدانیم دستخط درمانی ، همراه با آموزش هنر و خط، با مبانی عرفانی و روانشناسی تعلیم […]

 

به گزارش خبرنما،استاد سیدعلی رئیسی در مصاحبه با اتحادملت از جایگاه تفکر در سبک دستخط درمانی خود میگوید:
چه خوش جناب مولوی فرمود:
ای برادر تو همه اندیشه ای
ما بقی را استخوان و ریشه ای

همانطور که میدانیم دستخط درمانی ، همراه با آموزش هنر و خط، با مبانی عرفانی و روانشناسی تعلیم داده میشود، که تفکر جایگاه ویژه در هنر و علم دارد، تفکر چیزی بیش از عمل ذهن است، تفکر در واقع تمامی هستی ماست، و ما چیزی جز تفکر نیستیم،ما با تفکر خلق میشویم و خلق میکنیم،این عرفانی اش بود ،اما روانشناسی میگوید:تفکر به طور مستقیم روی فیزیک ما و احساسات ما تاثیر میگذارد، و وقتی کنترل افکار بدست می اوریم، بدن سالم تر داریم.پس وقتی روح و جسم در اعتدال باشد، آثار منحصر به فردی از خود در هنر وعلم …به یادگار میگذارد.
نکته لطیفی است که انسان مجموعه ای از  روح و بدن است از این رو نیاز دارد که تمام جنبه های حیات او مد نظر قرار گیرد.چاره بسیاری از بیماریها دارو نیست،بلکه تاثیر کلام مشاور و معلم و علم و هنر و همت فرد میباشد:

همتی باید قدم در راه زن                  صاحب آن خواه مرد خواه زن