او برنامه دولت جدید را بر این اساس عرضه کرد که در آن دارای تعهد به برپایی انتخابات زودرس گردید. با این وجود، پارلمان ارمنستان جدیدا تصمیم به تغییر در مقررات گرفته که این تغییر توان دارد امکان برپایی انتخابات زودرس را به دیرکرد بیندازد. این حرکت پارلمان اعتراضات وسیع در ارمنستان را در پی […]

او برنامه دولت جدید را بر این اساس عرضه کرد که در آن دارای تعهد به برپایی انتخابات زودرس گردید.

با این وجود، پارلمان ارمنستان جدیدا تصمیم به تغییر در مقررات گرفته که این تغییر توان دارد امکان برپایی انتخابات زودرس را به دیرکرد بیندازد. این حرکت پارلمان اعتراضات وسیع در ارمنستان را در پی داشت و هزاران تن از معترضان دست به تجمع در برابر ساختمان پارلمان زدند.

شرکت کنندگان در این تجمع که البته پاشینیان نیز در جمعشان حضور داشت، شعارهایی در مخالفت با این تصمیم پارلمان سر دادند.

پاشینیان در جمع تظاهرکنندگان اظهار کرد که با قانون گذاران در مورد این وضع به اظهار کرد وگو خواهد نشست.

وی تصریح نمود که خواستار برپایی انتخابات در نیمه نخست ماه دسامبر هست.

نخست وزیر ارمنستان افزود: ترکیب فعلی پارلمان بازتابی از حقیقت سیاسی ارمنستان نیست. برپایی انتخابات زودرس یکی از شرایط انقلاب ما بود و در برنامه دولت نیز گنجانده گردید و این برنامه مورد تأیید پارلمان جای گرفت.

انتهای پیام