معترضان در تظاهرات شنبه پرچم های رومانی، اتحادیه اروپا و بنرها و پرچم های با مضامین ضد فساد در دست داشتند و در برابر ساختمان ها و دفاتر دولتی در بخارست، پایتخت دست به راهپیمایی زدند. آنان داد “نترسید! رومانیایی ها باید برخیزند‍!” آنان داد “نترسید! رومانیایی ها باید برخیزند‍!” سردادند. تظاهرات مانندی هم در […]

معترضان در تظاهرات شنبه پرچم های رومانی، اتحادیه اروپا و بنرها و پرچم های با مضامین ضد فساد در دست داشتند و در برابر ساختمان ها و دفاتر دولتی در بخارست، پایتخت دست به راهپیمایی زدند.

آنان داد “نترسید! رومانیایی ها باید برخیزند‍!” آنان داد “نترسید! رومانیایی ها باید برخیزند‍!” سردادند.

تظاهرات مانندی هم در شهرهای دیگر رومانی چون تیمیشوارا، کلوژ و سیبیو گزارش گردیده است.

اعتراض ها بر علیه حزب حاکم مدت هاست که در رومانی در جریان است.

آن طور که گفته می گردد زیادی از معترضان رومانیایی هایی می باشند که جدیدا از سایر نقاط اروپا برگشته اند و از وضع نابسامان مملکت داری در خانه خود عصبانی اند.

منتقدان بیان می کنند رومانی از زمان روی کار آمدن حزب سوسیال دموکراتیک در سال ۲۰۱۶ وجهه و قدرت خود را در مواجهه با فساد و مبارزه با فاسدان از دست داده است؛ آنان خواستار برکناری دولت و تشکیل دولت جدید گردیدند.

در ماه ژوئیه کلاوس یوهانیس، ریاست جمهوری رومانی برکناری لارا کودروتا کووسی، دادستان مخصوص ضد فساد را تائید کرد. یوهانیس برای برکناری این شخص تحت فشارهای شدید حزب سوسیال دموکرات قرار داشت.

نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر سال پیش در بخارست بر علیه تصمیم دولت برای آزادی اشخاص متهم به فساد از زندان دست به تظاهرات زدند.

وزیر کشور رومانی در رابطه با تظاهرات روز شنبه اظهار کرد که پلیس ضد شورش با معترضان صلح آمیز برخورد نکرده و وارد اعتراضات آنان نشده است اما بر علیه کسانی که دست به آشوب زدند، اقدام کرد.

انتهای پیام