کارشناسان امر و آگاه از جمله انجمن قطعه‌سازان صنعت خودرو براین باورند بخشی از التهابات گذشته در صنعت خودرو متاثر از فشارهای داخلی است و تاثیر این فشارها به نسبت تحریم‌ها بیشتر است. وزن سوء مدیریت، انحصارگرایی در تولید مواد اولیه، عدم عرضه قطعات و تولیدات خودرو به بازار، نقش آفرینی دلالان و واسطه‌ها، عدم […]

 کارشناسان امر و آگاه از جمله انجمن قطعه‌سازان صنعت خودرو براین باورند بخشی از التهابات گذشته در صنعت خودرو متاثر از فشارهای داخلی است و تاثیر این فشارها به نسبت تحریم‌ها بیشتر است. وزن سوء مدیریت، انحصارگرایی در تولید مواد اولیه، عدم عرضه قطعات و تولیدات خودرو به بازار، نقش آفرینی دلالان و واسطه‌ها، عدم نظارت جدی دستگاه‌های مسئول در امر صنعت خودرو، عدم اعتبار سنجی و تامین به موقع ارز مورد نیاز قطعه سازان و بعضا عدم نظارت در چگونگی هزینه‌کرد آن در این صنعت و وجود دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دست و پاگیر در گمرک، وجود مافیای ضد تولید ملی و با کیفیت در صنعت خودرو، وجود خودروسازان انحصاری و عدم رقابت سازنده در موج‌سازی و التهاب آفرینی در این صنعت را  نباید از نظر دور داشت.

متاسفانه مواد اولیه تولید قطعات خودرو در دست واسطه‌هاست. از طرفی مافیا، رانت‌خواران، دلالان و واسطه‌ها، واردات قطعات خارجی به بازار را بر تولید ملی در داخل ترجیح می‌دهند. این در حالی است که توانمندی قطعه سازان داخلی در تولید قطعات مورد نیاز صنعت خودرو بسیار بالاست اما سهم آنان در بازار به نسبت واردات قطعات خارجی ناچیز است.

در دو سال گذشته مافیای صنعت خودرو به التهاب در بازار خودرو دامن زدند و موجبات افزایش قیمت خودرو و بعضا تولید خودرو بی‌کیفیت را موجب شدند. سکوت دستگاه‌های نظارتی در این بخش تنها بر التهاب بازار خودرو افزوده است. متاسفانه هزینه این واسطه‌گری، دلالی و رانت‌خواری از جیب مردم پرداخت شد.

سرانجام اینکه تاثیر ترامپ‌های داخلی، که ماهیت آنها بر کسی پوشیده نیست، بیش از ترامپ خارجی است. بعضی از کارشناسان تاثیر این ترامپ‌ها را به نسبت ترامپ خارجی در صنعت خودرو در ایجاد التهاب و افزایش قیمت خودرو تا ۸۰% می‌دانند؛ درصدی که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت و نیاز به بررسی همه جانبه دارد.

امروزه رد پای این ترامپ‌ها در داخل را که میلیاردها دلار از سوءمدیریت و عدم نظارت در صنعت خودرو به جیب زدند را می‌توان در زنجیره تامین، تولید و توزیع مواد اولیه قطعات و تولید خودرو پیدا کرد. ردپایی که هویت آنان بعضا با آدرس رسانه‌ها شناسایی و بخشی نیز با غفلت دستگاه‌های مسئول در مسیر شناسایی پاک گردید.

تاثیر ترامپ‌های داخلی به نسبت ترامپ خارجی در صنعت خودرو زیاد است. خنثی‌سازی این اثر اراده دستگاه‌های مسئول و نظارتی را می‌طلبد. البته ردپای این ترامپ‌ها و مافیا را در بازار ارز، سکه، موبایل، مسکن و حتی در کالاها و مایحتاج ضروری مردم هم می‌توان مشاهده کرد. ترامپ‌هایی که میلیون‌ها دلار ارز دریافت کردند اما در سایه بی‌نظارتی مبلغ اندکی از آن را در بازار هدف هزینه کردند.

اختلاس چند هزار میلیاردی و انحراف منابع مالی در بازار هدف نیز در زمره شاهکارهای آنان است. سرانجام خطر ترامپ‌های داخلی از ترامپ خارجی که بعضا از حاشیه امن قدرت برخوردار و به منابع و بازار پول و سرمایه دسترسی دارند خطرناک‌تر است. باید مراقب این ترامپ‌ها بود. همه وضعیت کنونی دراقتصاد کشور را متوجه تحریم و ترامپ خارجی دانست راه چاره و درمان درد نیست. تنها  نتیجه دادن این آدرس اشتباه سردرگمی و پرداخت هزینه بیشتر از جیب مردم است. این ملت شایسته بهترین‌هاست. قدر بدانیم.