روزنامه ایران درج کرد: ۴ لایحه جدید در پشتیبانی از بانوان توسط معاونت امور بانوان و خانواده در دست تدوین هست. لوایحی که به گفته معصومه ابتکار با رویکرد پشتیبانی از حقوق بانوان و دستیابی به شاخص‌های عدالت جنسیتی می‌تواند جایگاه و منزلت اجتماعی بانوان را بالا بردن دهد این لوایح پس ازبررسی‌های پایانی بزودی […]

روزنامه ایران درج کرد: ۴ لایحه جدید در پشتیبانی از بانوان توسط معاونت امور بانوان و خانواده در دست تدوین هست. لوایحی که به گفته معصومه ابتکار با رویکرد پشتیبانی از حقوق بانوان و دستیابی به شاخص‌های عدالت جنسیتی می‌تواند جایگاه و منزلت اجتماعی بانوان را بالا بردن دهد این لوایح پس ازبررسی‌های پایانی بزودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهند گردید.

معاون ریاست جمهوری در امور بانوان در عین حال در تعریف جزئیات زیادتر می گوید با بیان اینکه ۴ لایحه در مورد پشتیبانی از حقوق بانوان در حال تدوین هست، گفت: یکی از وظیفه ها معاونت پیگیری مبحث خلأهای قانونی هست، مبحث خلأهای قانونی یا نیازهایی که امروز بانوان در جامعه دارند طبق پژوهش ها و نظرسنجی‌ها صورت می‌گیرد و در جاهایی که امکان بازبینی لوایح و قوانین وجود داشته باشد، معاونت پیگیری کرده و با همفکری با جایگاه ها دانشگاهی، حوزی و صاحبنظران لوایح را تدوین کرده و عرضه می‌دهد.

به گفته وی، یکی از با اهمیت ترین لایحه‌ها، لایحه تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت هست که در حال حاضر در انتظار نظر پایانی قوه قضائیه هستیم تا لایحه به دولت و پس از آن مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

این لایحه بزودی به مجلس ارسال خواهد گردید. سن کیفری و مبحث پرونده‌های کیفری که به سن نوجوانی و تعیین سن کیفری باز می‌گردد از دیگر موضوعاتی بود که معاون امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری به اهمیت آن اشاره نمود و اضافه کرد: لایحه‌ای نیز در این حوزه در دست اقدام داریم.

او در پایان اضافه کرد: در راستای تدوین این لوایح رابطه تنگاتنگی با فراکسیون بانوان و خانواده مجلس شورای اسلامی داریم تا جایی که این نمایندگان مجلس در نشست ها فقهی – حقوقی ما هم شرکت می‌کنند.