دریافت ۱۳ MB به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار مهر، حرم مطهر سید علاالدین حسین (ع) باوجود اینکه تا اتمام زمان رأی گیری زمان زیادی نمانده اما همچنان در حال پذیرش مردمی است که برای رأی دادن آمده اند.

دریافت ۱۳ MB

به گزارش خبرنما به نقل از خبرنگار مهر، حرم مطهر سید علاالدین حسین (ع) باوجود اینکه تا اتمام زمان رأی گیری زمان زیادی نمانده اما همچنان در حال پذیرش مردمی است که برای رأی دادن آمده اند.