به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، لایحه بودجه سال ۹۸ در حالی هفته گذشته از سوی ریاست جمهور به مجلس شورای اسلامی عرضه گردید که در این لایحه قسمت دانشگاه های متفاوت کشور از بودجه دولتی، تعیین و میزان دخل و خرجشان مشخص گردید؛ گرچه آمار ثبت شده در این لایحه بیانگر از رشد بیشتر از […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، لایحه بودجه سال ۹۸ در حالی هفته گذشته از سوی ریاست جمهور به مجلس شورای اسلامی عرضه گردید که در این لایحه قسمت دانشگاه های متفاوت کشور از بودجه دولتی، تعیین و میزان دخل و خرجشان مشخص گردید؛ گرچه آمار ثبت شده در این لایحه بیانگر از رشد بیشتر از ۱۳ درصدی بودجه دانشگاه ها هست، اما رویکردها و آنالیز های زیادی را از سوی مسئولین دانشگاهی بهمراه داشته هست. به شکلی که تعدادی از صاحبنظران، مسئولین و دانشگاهیان رشد بودجه دانشگاه ها در لایحه ایده ای دولت را در کنار افزایش بی رویه هزینه ها به ویژه هزینه امکانات، مواد و امکانات آزمایشگاهی متاثر از نوسانات ارزی را ناکافی دانستند و عنوان نمودند در صورت تصویب این بودجه فعالیت جایگاه ها علمی و آموزشی در سال آینده با چالش و بحران رو به رو خواهد گردید و این بودجه کفاف طرح های تحقیقاتی و پژوهشی را نمی دهد. اما از سوی دیگر تعدادی نیز معتقد می باشند بحث تخصیص به موقع بودجه دانشگاه ها و جایگاه ها علمی و پژوهشی بیشتر از افزایش آن اهمیت دارد؛ چون که جز در سال گذشته هیچ زمانی بودجه تصویبی این جایگاه ها به موقع و به طور صددرصدی تخصیص نیافت و سال کنونی نیز علی رغم گذشت حدود ۱۰ ماه از سال جاری هنوز ۵۰ درصد بودجه از سوی خزانه به دانشگاه ها واریز نشده هست.

البته وزارت علوم دیدگاه خوب تری نسبت به این بودجه دارد. در همین ارتباط ” در همین ارتباط “دکتر منصور غلامی وزیر علوم مکررا اعلام نمود طبق قولی که دولت داده هست، بودجه جایگاه ها تعلیم عالی و علمی در بودجه سال ۹۸ افزایش خواهد یافت، گرچه وی تاکید می کند که برای افزایش این بودجه باید در انتظار نظر پایانی مجلس شورای اسلامی باشیم و نگاه کنم آیا با رشد رقم بودجه موافقت صورت خواهد گرفت یا خیر. اگر چه انتظار این هست که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نقش با اهمیت دانشگاه ها در برطرف نیازهای جامعه همزمان با ماموریت ها و سیاست هایی که در این زمینه تدوین شده هست، جهش خوبی را در این بخش تجربه کنیم”.

بودجه دانشگاه های بزرگ در لایحه ایده ای دولت

نگاهی گذرا به وضع بودجه دانشگاه ها در لایحه ایده ای دولت افزایش بیشتر از ۱۳ درصدی را نشان می دهد و در این لایحه دانشگاه های بزرگ کشور با افزایش بودجه رو به رو شده اند، بطوریکه “بودجه دانشگاه تهران از  ۸۸۴ میلیارد و ۱۱ میلیون تومان در سال جاری به یک هزار و ۱۰۴ میلیارد و ۶۷۷ میلیون تومان” ، “دانشگاه شهید بهشتی از ۳۶۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان سال جاری به  ۴۱۷ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان”، “بودجه  دانشگاه الزهراء از ۱۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۱۵۳ میلیارد و ۸۵۷ میلیون تومان”، “بودجه دانشگاه صنعتی شریف از ۳۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به رقمی معادل ۳۸۷ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان”، “ارزش دانشگاه علامه طباطبایی از ۲۳۳ میلیارد و ۱۰۰میلیون به ۲۶۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان”، “بودجه  دانشگاه هنر از  ۵۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون به ۶۸ میلیارد و ۸۸۶ میلیون تومان”، “ردیف دانشگاه خوارزمی از ۱۹۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون در سال جاری به ۲۲۹ میلیارد و ۳۸۸ میلیون تومان”، همچنین” بودجه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از ۱۲۷ میلیارد و ۷۲۰ میلیون به مبلغ ۱۵۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان”، “ارزش دانشگاه تربیت مدرس از ۳۰۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون به مبلغ ۳۶۳ میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان”، علاوه بر این “دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ۲۷۶ میلیارد سال جاری به رقمی معادل ۳۲۵ میلیارد و ۲۵۸ میلیون تومان” و سر انجام بودجه “دانشگاه علم و صنعت از ۲۴۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به  ۲۸۸ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان در سال ۹۸  افزایش یافته است”.

علاوه بر این در این لایحه برای” دانشگاه پیام نور در سال ۹۸ بودجه ای معادل یک هزار و ۲۰۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون تومان پیشنهاد شده که این میزان در سال جاری یک هزار و ۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است” و بودجه “دانشگاه فنی وحرفه ای نیز از ۷۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سال جاری به  ۹۴۷ میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان در سال ۹۸ افزایش یافته است”.

بیشترین و پایین ترین بودجه 

نگاهی گذرا به وضع بودجه دانشگاه ها در لایحه ایده ای دولت افزایش بیشتر از ۱۳ درصدی را نشان می دهد و در این لایحه دانشگاه های بزرگ کشور با افزایش بودجه رو به رو شده اند، بطوریکه “بودجه دانشگاه تهران از  ۸۸۴ میلیارد و ۱۱ میلیون تومان در سال جاری به یک هزار و ۱۰۴ میلیارد و ۶۷۷ میلیون تومان” ، “دانشگاه شهید بهشتی از ۳۶۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان سال جاری به  ۴۱۷ میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان”، “بودجه  دانشگاه الزهراء از ۱۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به ۱۵۳ میلیارد و ۸۵۷ میلیون تومان”، “بودجه دانشگاه صنعتی شریف از ۳۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به رقمی معادل ۳۸۷ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان”، “ارزش دانشگاه علامه طباطبایی از ۲۳۳ میلیارد و ۱۰۰میلیون به ۲۶۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون تومان”، “بودجه  دانشگاه هنر از  ۵۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون به ۶۸ میلیارد و ۸۸۶ میلیون تومان”، “ردیف دانشگاه خوارزمی از ۱۹۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون در سال جاری به ۲۲۹ میلیارد و ۳۸۸ میلیون تومان”، همچنین” بودجه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از ۱۲۷ میلیارد و ۷۲۰ میلیون به مبلغ ۱۵۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون تومان”، “ارزش دانشگاه تربیت مدرس از ۳۰۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون به مبلغ ۳۶۳ میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان”، علاوه بر این “دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ۲۷۶ میلیارد سال جاری به رقمی معادل ۳۲۵ میلیارد و ۲۵۸ میلیون تومان” و سر انجام بودجه “دانشگاه علم و صنعت از ۲۴۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به  ۲۸۸ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان در سال ۹۸  افزایش یافته است”. علاوه بر این در این لایحه برای” دانشگاه پیام نور در سال ۹۸ بودجه ای معادل یک هزار و ۲۰۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون تومان پیشنهاد شده که این میزان در سال جاری یک هزار و ۴۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است” و بودجه “دانشگاه فنی وحرفه ای نیز از ۷۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سال جاری به  ۹۴۷ میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان در سال ۹۸ افزایش یافته است”. بطور کلی طبق لایحه بودجه سال ۹۸ از میان دانشگاه های کشور، دانشگاه تهران بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده و در میان ۱۳ دانشگاه برتر نیز دانشگاه خواجه نصیر پایین ترین بودجه را دارد.

وعده تخصیص به موقع بودجه عملی نشد

نگاهی گذرا به آمار و اعداد بودجه بالا بیانگر افزایش بیشتر از ۱۳ درصدی بودجه دانشگاه ها در سال آینده هست.

اما آنچه مسئولین دانشگاه ها را زیادتر دلواپس می کند، امر بودجه نیست و تخصیص به موقع بودجه های مدنظر داشته شده بیشتر از افزایش بودجه اهمیت دارد، همچنان که در حال حاضر کمتر از ۳ ماه به انتهاء سال باقی مانده و علی رغم قول ها و وعده هایی که در این زمینه داده شده، دانشگاه ها حدود ۵۰ درصد از بودجه های خود را از خزانه دریافت نمودند. در نتیجه این نگرانی ایجاد می گردد که در سال آینده که شرایط اقتصادی ناخوشایندی نیز بر کشور حاکم خواهد گردید، امکان تخصیص بودجه تصویب شده با چالش رو به رو گردد.

در همین راستا دکتر محمود فتوحی، رییس دانشگاه صنعتی شریف در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر بودجه دانشگاه به میزانی که باید، تخصیص داده نشده و حدود ۱۰ درصد کمتر از بودجه مدنظر داشته شده در اختیار این مرکز قرار گرفته هست.

خزانه، بودجه های تخصیصی را پرداخت نمی کند

وی در ادامه تصریح نمود: اگرچه در حال حاضر ۱۰ ماه از سال را پشت سر گذاشته ایم، ولی هنوز بودجه بطور کامل تخصیص داده نشده هست. قاعدتا تاحالا باید ۷۰ درصد بودجه سال ۹۷ به دانشگاه ها و موسسات تعلیم عالی داده می گردید.

رییس دانشگاه صنعتی شریف افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور و علاوه بر این معاون اول رییس جمهور قول داده هست که بودجه ماه های قبل را تا انتهاء این ماه به دانشگاه ها و موسسات تعلیم عالی تخصیص دهند که امید داریم این بودجه در اختیار دانشگاه ها قرار بگیرد تا برنامه ها و سیاست های این جایگاه ها با چالش رو به رو نشوند. در ادامه دکتر ذاکری ریاست دانشگاه علم وصنعت ایران در اظهار کرد وگو با ایسنا، به آخرین وضع تخصیص بودجه دانشگاه ها اشاره نمود و اضافه کرد: در حال حاضر بودجه سال ۹۷ دانشگاه ها حدود ۷۰ درصد تخصیص یافته هست.

یعنی سازمان برنامه و بودجه به گفته خود در این زمینه عمل کرده هست؛ اما مشکلی که وجود دارد، خزانه قدم بعدی یعنی واریز بودجه را انجام نداده هست. وی در ادامه تصریح نمود: در ماه جاری دانشگاه ها با مشکلات شدید بودجه ای رو به رو می باشند و هنوز برای این ماه بودجه خود را دریافت نکرده ایم و بشدت تحت فشار هستیم و به مشکلات جدی مالی آمدیم.

در تامین هزینه های جاری با مشکل مواجهیم

ذاکری با تاکید بر اینکه با گذشت حدود ۱۰  ماه از سال کمتر از ۵۰ درصد بودجه جاری را دریافت کردیم، اظهار کرد: این در حالی هست که باید ما حدود ۷۰ درصد بودجه سال کنونی را دریافت می کردیم و در حال حاضر بدهی هایی که به خارج از دانشگاه و اساتید و سازمان های مربوط با دانشگاه و طرف قرارداد در مورد خرید و حفظ امکانات داریم، با مشکل رو به رو شده هست و امیدوار هستیم قولی که سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت این مبلغ تا یک ماه آینده به دانشگاه ها داده هست، عملی گردد.

علاوه بر این دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رییس دانشگاه تهران در اظهار کرد وگو با ایسنا، از عدم تخصیص به موقع بودجه انتقاد نمود و اظهار کرد: در شریط فعلی به سبب عدم تخصیص به موقع بودجه، دانشگاه ها و جایگاه ها علمی در تامین هزینه های جاری خود در حوزه های متفاوت دانشجویی، آموزشی، پژوهشی و غیره با مشکل رو به رو شده اند.

بر این اساس، امکان اینکه از درآمدهای مخصوص دانشگاه صرف مجال های مطالعاتی دانشجوهای و اساتید گردد، وجود ندارد. وی در ادامه تصریح نمود: من مکررا نیز تاکید کردم، همان گونه که در زمان جنگ ارز مورد احتیاج دانشگاه ها تامین می گردید و نتیجه آن را امروزه در بخش بزرگی از کارکرد دانشگاه ها شاهد هستیم، در شرایط فعلی نیز باید ارز مورد احتیاج و یا مابه التفاوت ریالی آن در اختیار دانشگاه ها و جایگاه ها علمی قرار بگیرد. رییس دانشگاه تهران اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر تامین هزینه های ارزی دانشگاه ها در مواردی مثل مجال مطالعاتی دانشجوهای دکتری و اساتید، هزینه های مواد و امکانات، شرکت در کنفرانس ها و غیره به سبب عدم تخصیص ارز دولتی و یا معادل ریالی آن با مشکل رو به رو شده هست.

باید بیشترین تخصیص ها را داشتیم

وی در ادامه تصریح نمود: شرط محافظت کیفیت علمی پژوهش های دانشگاه ها و جایگاه علمی آنان بر ادامه تبادلات بین المللی استوار هست.

دولت باید ارز دانشگاه ها را نیز در ردیف کالاهای بنیادی قرار بدهد. علاوه بر این دکتر حسین سلیمی، رییس دانشگاه علامه طباطبایی در اظهار کرد وگو با ایسنا، نسبت به وضع اختصاص بودجه دانشگاه ها در سال جاری انتقاد نمود و اظهار کرد: متاسفانه این تخصیص ها به موقع صورت نمی گیرد و جدیدا به سبب این که ما در تامین هزینه های خود دچار بحران مالی می شدیم، دوستان سازمان برنامه و بودجه و علاوه بر این خزانه کشور مشارکت کردند که بخش کوچکی از تخصیص مورد احتیاج دانشگاه ها را پرداخت کنند و ما توانستیم حقوق کارکنان شرکتی و قراردادی دانشگاه را بپردازیم.

وی در ادامه تصریح نمود: ما باید بالای ۷۰ درصد بودجه مشخص را دریافت می کردیم، اما در حال حاضر میزان این تخصیص ها به ۵۰ درصد نیز نرسیده هست.

انتهای پیام