به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر، اسفندیار حسنی مقدم در جلسه معارفه رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان که با حضور معاون سازمان آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد با اشاره به مساحت اراضی کشاورزی استان اظهار کرد: سطح اراضی کشاورزی لرستان حدود ٨٠٠ هزار هکتار […]

به گزارش خبرنما به نقل از خبرگزاری مهر، اسفندیار حسنی مقدم در جلسه معارفه رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان که با حضور معاون سازمان آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد با اشاره به مساحت اراضی کشاورزی استان اظهار کرد: سطح اراضی کشاورزی لرستان حدود ٨٠٠ هزار هکتار است، در واقع چهار و هفت دهم اراضی کشاورزی کشور در لرستان وجود دارد همچنین ۴۰ درصد جمعیت استان در روستاها ساکن هستند.

سهم تنها نیم درصدی لرستان از سدهای ساخته شده در کشور

وی افزود: سطح جنگل‌های استان دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است، ما به لحاظ سرانه جنگلی وضعیت مطلوبی داریم، سرانه جنگل در کشور هزار و ۷۰۰ هکتار است اما در لرستان شش هزار و ۷۰۰ هکتار بوده که رقم مناسبی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه ١١ درصد آب‌های کشور در استان است، گفت: اما تنها ٢٣ درصد از اراضی کشاورزی لرستان آبی است و این یکی از دلایل عدم توسعه نیافتگی استان است، سهم لرستان از سدهای ساخته شده تنها نیم درصد است.

آب مطالبه جدی مردم و بخش کشاورزی

حسنی مقدم تاکید کرد: اختصاص آب مطالبه جدی بخش کشاورزی استان و مردم از وزارت نیرو است، مطالبه‌ای که تحقق آن توسعه استان را به دنبال دارد.

وی در ادامه با اشاره به سرانه مالکیت اراضی کشاورزی استان افزود: سرانه مالکیت شش و نیم هکتار است که سهم اراضی دیم ۵ هکتار و اراضی آبی یک و نیم هکتار، متوسط قطعات اراضی در استان هفت دهم هکتار است و این نشان از خرده مالکی و معیشتی بودن کشاورزی در استان دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تولیدات بخش کشاورزی گفت: سالانه حدود ٢ میلیون و ٩٠٠ هزار تن تولیدات کشاورزی داریم، که سهم بخش زراعی حدود ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار تن، ٣٠٠ هزار تن محصولات باغی و ۴۰۰ هزار تن دام، طیور و آبزیان است.

۴۰ درصد اقتصاد لرستان مربوط به بخش کشاورزی است

حسنی مقدم بیان کرد: ارزش افزوده ناشی از فروش محصولات کشاورزی ٨ هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان است، در واقع ۴۰ درصد اقتصاد استان لرستان مربوط به بخش کشاورزی است.

وی در ادامه با بیان اینکه ما در بخش تحقیقات مشکل تبدیل علم به ثروت را داریم، افزود: یکی از برنامه‌های ما عبور از کشاورزی سنتی به مدرن است که بخشی از این مهم توسط تحقیقات و ترویج انجام می‌شود، انتقال دانش روز به واحدهای تولیدی برای ارتقا بهره وری و کاهش هزینه تولید از دیگر برنامه‌های ما در بخش کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: ایجاد شرکت‌های دانش بنیان، کاهش ضایعات محصولات زراعی، توسعه مکانیزاسیون، هوشمند سازی کشاورزی و اجرای الگوی کشت از دیگر اهداف و اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی لرستان است.