مسعود رضایی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به سیل ویرانگر سال گذشته افزود: در پی وقوع این سیل ۴۹ هزار واحد مسکونی مورد ارزیابی قرار گرفت که ۳۲ هزار و پانصد واحد خسارت دیده تشخیص و اعلام شد. مدیرکل بنیادمسکن لرستان تعداد واحدهای تعمیری را ۲۰ هزار واحد عنوان و تصریح کرد: عملیات تعمیر تمامی […]

مسعود رضایی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به سیل ویرانگر سال گذشته افزود: در پی وقوع این سیل ۴۹ هزار واحد مسکونی مورد ارزیابی قرار گرفت که ۳۲ هزار و پانصد واحد خسارت دیده تشخیص و اعلام شد.

مدیرکل بنیادمسکن لرستان تعداد واحدهای تعمیری را ۲۰ هزار واحد عنوان و تصریح کرد: عملیات تعمیر تمامی واحدها به پایان رسیده وبرهمین اساس پرونده تعمیرات واحدهای سیل زده بسته شده است.

رضایی با اشاره به ۱۲ هزار و پانصد واحد احداثی سیل زده در استان عنوان کرد: تمامی ۱۲ هزار و پانصد واحد احداثی عملیات اجرایی و پی کنی آنها شروع شده و ۱۲ هزار واحد در مرحله آرماتوربندی، ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد در مرحله اجرای اسکلت، ۹ هزار و ۱۰۰ واحد در مرحله دیوارچینی و سقف هستند و تاکنون عملیات اجرای ۷ هزار واحدمسکونی احداثی به اتمام رسیده و به مردم تحویل داده شده است.

انتهای پیام