به گزارش خبرنما به نقل از گروه خبر خبرگزاری برنا, مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا تحریم وزیر امور خارجه ایران از سوی امریکا را اشتباهی بزرگ توصیف کرد.    

به گزارش خبرنما به نقل از گروه خبر خبرگزاری برنا, مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا تحریم وزیر امور خارجه ایران از سوی امریکا را اشتباهی بزرگ توصیف کرد.