به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا در این پیام آمده: از پیروزی و تلاش جوانان رشید، بلند قامت، بلند همت و غیور کشور عزیزمان، ایران قوی در برابر تیم والیبال امریکا تشکر میکنم و این پیروزی دلچسب را به ملت عزیز ایران صمیمانه تبریک عرض مینمایم. انتهای پیام

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا در این پیام آمده:

از پیروزی و تلاش جوانان رشید، بلند قامت، بلند همت و غیور کشور عزیزمان، ایران قوی در برابر تیم والیبال امریکا تشکر میکنم
و این پیروزی دلچسب را به ملت عزیز ایران صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
انتهای پیام