آفتاب‌‌نیوز : سخنگوی فدراسیون فوتبال از اعلام وصول اساسنامه از سوی فیفا خبر داد. با اعلام توییتری امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون؛ اساسنامه ارسالی به FIFA با ارسال تاییدیه به ایمیل نبی، دبیرکل فدراسیون اعلام وصول شد.  

آفتاب‌‌نیوز :

سخنگوی فدراسیون فوتبال از اعلام وصول اساسنامه از سوی فیفا خبر داد.

با اعلام توییتری امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون؛ اساسنامه ارسالی به FIFA با ارسال تاییدیه به ایمیل نبی، دبیرکل فدراسیون اعلام وصول شد.

تاییدیه فیفا بر دریافت اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال