علی تاجرنیا در اظهار کرد و گو با ایسنا، اظهار کرد: مشکلاتی که در کشور وجود دارد؛ به ویژه مشکلاتی که در امور اجرایی شاهدش هستیم بیشتر از تبعاتی بوده که بگوییم منحصرا متاثر از تحریم ها هست. درست هست که قسمتی از مشکلات ایجاد شده امور تبلیغاتی و روانی هست اما بخش  مهم آن […]

علی تاجرنیا در اظهار کرد و گو با ایسنا، اظهار کرد: مشکلاتی که در کشور وجود دارد؛ به ویژه مشکلاتی که در امور اجرایی شاهدش هستیم بیشتر از تبعاتی بوده که بگوییم منحصرا متاثر از تحریم ها هست.

درست هست که قسمتی از مشکلات ایجاد شده امور تبلیغاتی و روانی هست اما بخش  مهم آن به عمل کرد بد مسئولان اجرایی کشور ذی ربط می گردد.

این فعال سیاسی تصریح نمود: در افکار عمومی نگرانی بسیاری در مورد وضع اقتصادی کشور ایجاد شده هست. یادمان نرود که افکار عمومی نسبت به مدیریت کشور مساله دارند و نسبت به نوع مدیریت آنان بی اعتماد می باشند.

وی پس از آن اظهار کرد: تنها راه برون رفت از مشکلات امروز ایجاد تحولات در سامانه مدیریتی هست؛ این تحولات جز با عوض کردن استراتژی ها امکان پذیر نیست. فعالیت های بیش تر و سازنده مسئولان اعتماد مردم را باز می گرداند.

تاجرنیا دنبال کرد: این که در سطوح متفاوت کشور گفته می گردد تحریم ها اصلا اثری بر زندگی مردم ندارد، درست نیست؛ چون که مردم آثار این تحریم ها را حس می کنند.

تاجرنیا در انتهاء اظهار کرد: دولت و دولتمردان باید در این میان وقت بیش تری بگذارند؛ چراکه مردم به خوبی تشخیص می دهند چه کسانی در حال خدمت به مردم می باشند و چه کسانی جای مسئولان با کفایت را اشغال کردند.

انتهای پیام