دکتر محمد زمان رستمی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: پس از انقلاب، مردم و سیاستمداران سرگرم کار و کوشش و فکر برای تولید و پیشرفت کشور بودند، منتهی غافل از اینکه سفته بازی در کشور درحال اوج گیری هست؛ پس از انقلاب ظرفیت نقدینگی به علل احتیاج دولت و ساختارها افزایش […]

دکتر محمد زمان رستمی در اظهار کرد وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: پس از انقلاب، مردم و سیاستمداران سرگرم کار و کوشش و فکر برای تولید و پیشرفت کشور بودند، منتهی غافل از اینکه سفته بازی در کشور درحال اوج گیری هست؛ پس از انقلاب ظرفیت نقدینگی به علل احتیاج دولت و ساختارها افزایش یافت، و پول های چاپ گشته در جیب دلالان سرایز میشد، امروزه مقدار نقدینگی موجود در جامعه چیزی حدود ۱۵میلیون میلیارد تومان هست و درصد بالایی از این پول در دست سفته بازان هست.

وی دنبال کرد: همین طور  با حرکت اقتصاد سفته بازان  کوچک و بزرگ  پا به پای اقتصاد کشور به دلالی می پرداختند، به تدریج سفته بازی در بانک و بورس و دیگر بازار ها وارد گردید و دلالان کالا را بدون احتیاج می خریدند و همان جا به نرخ گران می فروختند.

رستمی اضافه کرد: سیاستمداران هم سرگرم  درگیری های سیاسی بودند و از سفته بازان غافل شدند، چون که این دلالان  نظام مالیاتی و  نظارتی بالای سرشان نیست، بزرگان هم  به دسیسه های بیرونی و خدمات داخلی متوجه بودند و متوجه سفته بازی های موجود در کشور نشدند، بدین ترتیب این قشر بدون هیچ نظارت و کنترلی گسترش یافتند.

رستمی با تاکید بر اینکه  بزرگ ترین مشکل کشور  وجود سفته بازان هست، گفته بود: سفته بازان کارشان تولید نیست، کالا را به امید گران شدن آن در آینده می خرند وچون قدرت و ثروت و تبلیغات را در دست دارند، کشور را بر بنیان کار خود جلو می برند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه قم  با اشاره به اینکه پایین اوردن نرخ بهره در این شرایط  اشتباه بود، اظهار کرد: درست هست نفع بالای بانکی بسیار عارضه رسان هست و موجب مفسده می شود  ولی در اقتصاد ایران این نفع بالا یک نوع برکت هست و پول های سفته بازی را در بانک نگه می دارد و از طریق بانک به تولید های دیگر وام داده می گردد ولی وقتی که نرخ بهره پایین می آید، تمامی این نقدینگی از بانک خارج می گردد و به سمت دلالی کشیده می گردد.

رستمی در انتهاء اظهار کرد: در این زمان که کشور با مشکلات اقتصادی رو به رو هست، عوض کردن وزیر اقتصاد توسط مجلس مشکل را درست نمی کند، در این شرایط باید به مسائل مهمتر من جمله سفته بازی پرداخته گردد؛ سفته بازی نوعی انگل هست؛ دزدانی می باشند که کشور را غارت می کنند و آزادند، چراکه قوانین مقابله با این ها وجود ندارد، مالیات نمی پردازند و برای کشور در راستای اقتصاد بسیار پرخطر می باشند و چون تولید ندارند؛ جامعه را هر چندوقت یک بار به آتش می کشانند و به اسم دولت تمام می گردد و بدتر از همه این ها مورد احترام می باشند.

وی در انتهاء اظهار کرد: بزرگترین مصیبت ای که موجب شده سفته بازان به سادگی نفس بکشند، درگیری های سیاسی هست که سیاستمداران را از کارکرد این اشخاص غافل می کند، ما در آرزوی طلوع کسی هستیم که بتواند با احتکار، گران فروشی و سفته بازان مقابله کند و جامعه را از وجودشان پاک کند.

انتهای پیام