بر گزاری سمینار پارادایم شیفت به گزارش خبرنما و به نقل از روزنامه اتحاد ملت، سمینار گذر از الگوهای ذهنی (پارادایم شیفت) با موضوعات شناخت باورهای غیرسازنده در زمینه های سلامتی ، ثروت و روابط و ایجاد باورهای سازنده برای شاد زیستن با حضور جناب آقای پویا وکیلی دارای مدرک DBA روانشناسی و نویسنده کتابهای […]

بر گزاری سمینار پارادایم شیفت

به گزارش خبرنما و به نقل از روزنامه اتحاد ملت، سمینار گذر از الگوهای ذهنی (پارادایم شیفت) با موضوعات شناخت باورهای غیرسازنده در زمینه های سلامتی ، ثروت و روابط و ایجاد باورهای سازنده برای شاد زیستن با حضور جناب آقای پویا وکیلی دارای مدرک DBA روانشناسی و نویسنده کتابهای پارادایم شیفت برگزار می گردد.پارادایم شیفتاین سمینار در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲ در سرای محله ولیعصر (عج) واقع در تهران، خیابان استاد نجات الهی جنوبی، کوچه چهارم پلاک چهار از ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار می گردد.

ضمنا”حضور در این سمینار برای عموم آزاد است.

تلفن های تماس جهت ثبت نام در این دوره ۰۲۱۸۸۹۰۲۴۴۷ و ۰۹۲۲۲۹۳۸۶۸۷ می باشد.