محمد بصیری یکی دیگر از اساتید موفقیت است. بصیری از برگزاری دوره ای بنام مستر کلاس از طریق پیج اینستاگرامی خود اطلاع رسانی کرده است. جزییات دوره را می توانید از طریق پیج اصلی محمد بصیری دنبال کنید.

محمد بصیری یکی دیگر از اساتید موفقیت است.

دوره مستر کلاس محمد بصیری

بصیری از برگزاری دوره ای بنام مستر کلاس از طریق پیج اینستاگرامی خود اطلاع رسانی کرده است.

جزییات دوره را می توانید از طریق پیج اصلی محمد بصیری دنبال کنید.