ابطال حکم عبدالملکی قطعی شد؛ دیوان بصورت نهایی حکم لطیفی را باطل کرد

بطال حکم عبدالملکی قطعی شد؛ دیوان بصورت نهایی حکم لطیفی را باطل کرد

به گزارش خبرنما ، شنیده میشود در جلسه امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص حکم پرونده انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مخالفت شد.با این حساب حجت عبدالملکی هم از دبیر مناطق آزاد باید کنار برود.

 

تنظیم کننده:قاسم سلیمانی