مصطفی بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: با توجه به زندگی ماشینی امروز دانش‌آموزان را باید طوری بار بیاوریم که در آن تحرک و پویایی نهادینه شود و این امر به وسیله معلمان و به‌ویژه معلمان درس تربیت‌بدنی می‌تواند محقق شود. وی ادامه داد: معلم تربیت بدنی می‌تواند با روش‌های مناسب تدریس دانش‌آموزان را […]

مصطفی بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: با توجه به زندگی ماشینی امروز دانش‌آموزان را باید طوری بار بیاوریم که در آن تحرک و پویایی نهادینه شود و این امر به وسیله معلمان و به‌ویژه معلمان درس تربیت‌بدنی می‌تواند محقق شود.

وی ادامه داد: معلم تربیت بدنی می‌تواند با روش‌های مناسب تدریس دانش‌آموزان را به‌گونه‌ای تعلیم دهد که حرکت و تلاش رو به جلو در آنان به‌عنوان یک فرهنگ پذیرفته شود.

بهرامی اضافه کرد: به این منظور لازم است بهترین برنامه‌های ورزشی که بر تجربیات استادان کار استوار باشد، تدوین و اجرا شود.

این دکترای فیزیولوژی ورزشی افزود: در این برنامه‌ریزی علاوه بر نحوه اجرای برنامه، چگونگی تهیه وسایل و تعیین ساعات کافی برای درس تربیت‌بدنی ضروری است.

وی بیان کرد: برنامه ورزشی می‌باید بر اساس “تربیت از طریق حرکت” شامل حرکت‌های منظم و دسته‌جمعی، حرکت با وسایل ورزشی، بازی‌های ابداعی و ابتکاری، مهارت‌های فنی و پیشرفته و غیره باشد.

بهرامی تأکید کرد: معلمان ورزش نقش بی‌بدیلی در معرفی و شکوفایی دانش‌آموزان مستعد دارند.

انتهای پیام