به گزارش خبرنما؛ تیم ملی ایران در دیداری که با سوریه داشت با تک گل علیرضا جهانبخش به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنما؛ تیم ملی ایران در دیداری که با سوریه داشت با تک گل علیرضا جهانبخش به پیروزی رسید.