📝 به گزارش خبرنما،برای واردات کالا به کشور به مجوزهایی نیاز دارید که متناسب با کالای مورد نظر متفاوت خواهد بود. 📝 مجوز استاندارد که محصول مورد باید نظر در آزمایشگاه های معتبر مورد آزمایش قرار بگیرد و در صورت تایید مجوز واردات صادر شود. 📝 مجوز قرنطینه که به دانه های گیاهی و […]

 

📝 به گزارش خبرنما،برای واردات کالا به کشور به مجوزهایی نیاز دارید که متناسب با کالای مورد نظر متفاوت خواهد بود.

📝 مجوز استاندارد که محصول مورد باید نظر در آزمایشگاه های معتبر مورد آزمایش قرار بگیرد و در صورت تایید مجوز واردات صادر شود.

📝 مجوز قرنطینه که به دانه های گیاهی و محصولات کشاورزی اختصاص دارد، این کالاها برای مدتی باید در قرنطینه بمانند.

📝 مجوز بهداشتی که برای محصولات آرایشی و بهداشتی است و قبل از واردات باید مورد آزمایش قرار بگیرند.

📝 مجوز وزارت ارشاد برای هنگامی است که قصد واردات دستگاه های چاپ را داشته باشید.

📝 مجوز سازمان انرژی اتمی برای واردات کالاهایی مانند دستگاه لیزر پوست و پزشکی، تلفن همراه، ضایعات چدن و… می باشد.

📝 مجوز وزارت راه برای کالاهایی نیاز است که با ناوگان های غیرایرانی وارد کشور می شوند.

📝 مجوز وزارت ارتباطات برای واردات کالاهای حوزه ارتباطی مانند وسایل رادیویی و مخابراتی باید اخذ شود.

📝 مجوز وزرات دفاع برای واردات کالاهای آتش زا، منفجره و یا کالاهایی که کاربرد نظامی دارند به آن نیازمند هستید.

 

تهیه گزارش : پدرام پایدار