به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از رویترز، دولت بحرین سخنان مجموعه ای از کارشناسان منسوب به سازمان ملل مبنی بر اینکه دستگیری نبیل رجب، فعال حقوقی بحرینی خودکامانه بوده است، رد نموده و به این امر اشاره نمود که تخلفاتی که نبیل رجب مرتکب شده، رابطه ای با دیدگاه های سیاسی […]

به گزارش خبرنما به نقل از ایسنا، به نقل از رویترز، دولت بحرین سخنان مجموعه ای از کارشناسان منسوب به سازمان ملل مبنی بر اینکه دستگیری نبیل رجب، فعال حقوقی بحرینی خودکامانه بوده است، رد نموده و به این امر اشاره نمود که تخلفاتی که نبیل رجب مرتکب شده، رابطه ای با دیدگاه های سیاسی او ندارد و محاکمه او مستقل و واضح بوده است.

دولت بحرین در اطلاعیه ای اعلام نمود: همان گونه که وضع در کشورهای متعددی اینچنین است، تفاوت زیادی میان انتقاد قانونی از دولت با کوشش ها برای تحریک به اختلال در نظم عمومی وجود دارد.

کمیته تشکیل شده از پنج کارشناس مستقل سازمان ملل اعلام نموده است که قانون مجازات ها در بحرین ابهام آمیز است و منتج می گردد افرادی صرفاً به سبب بهره برداری از حقوق خود، مجازات گردند.

این کمیته اعلام نمود: به همین سبب، این تیم اعتقاد دارد که محروم کردن نبیل رجب از آزادی اش یک امر خودکامانه بوده و نباید چنین محاکمه ای برای وی انجام می شده است.

انتهای پیام