معمولا افراد مختلف در شرایط خاص خودشان را نشان می دهند و در شرایط خاص هست که می توان تعریف واقعی از انسان هایی داشت که گاهی پشت نقابی از مهربانی، دلسوزی و… نمایشی از معرفت و رفاقت و انسانیت را بدون گیشه روی صحنه می برند… عاقل باشیم و بترسیم از کسانی که از […]

معمولا افراد مختلف در شرایط خاص خودشان را نشان می دهند و در شرایط خاص هست که می توان تعریف واقعی از انسان هایی داشت که گاهی پشت نقابی از مهربانی، دلسوزی و… نمایشی از معرفت و رفاقت و انسانیت را بدون گیشه روی صحنه می برند…

عاقل باشیم و بترسیم از کسانی که از آب گل آلود اصولا بسیار متبحرانه، بی قلاب و تور، ماهی خودشان را می گیرند. فیلمی از روی پرده اکران برداشته شد، چند خیابان به نام هنرمندان صاحب نام این مملکت شد، سیلی آمد که اگر خانه هایمان را برد دستانمان را به هم نزدیک تر کرد و البته ماجرای عادل فردوسی پور و مواردی از این دست که شاید نیاز نباشد به آن مفصل تر بپردازیم. اگر در چند وقت اخیر سرکی به فضای مجازی و صفحات شخصی و عمومی افراد مختلف انداخته باشید، مصاحبه را خوانده باشید، اظهار نظرهای مختلف را تحلیل کرده باشید، نظرات کارشناسی را با نگاهی جزئی تر عمیق شده باشید و با کلاه خودتان به قضاوت بنشینید خیلی زود به این نتیجه می رسید که در رخ داد مختلف همه افراد از سر دلسوزی اظهارنظر نمی کنند. در واقع هر کسی با فرمول خودش و بر اساس منویات شخصی خودش سر این سفره می نشیند و لقمه خودش را می زند.

متاسفانه برخی از شرایط رخ داده در هر حالتی تنها نگاه شخصی دارند، نه دلسوزی شان معلوم است نه دل نگرانی شان مشخص است، نه طعم دلتنگی شان و این همان لحظه ای است که تو نمی توانی دوست را از دشمن تمییز دهی، در واقعه سیل رخ داده عده ای با نگاهی کاملا وطن دوستانه و انسانی بر اساس اسم و رسم و جایگاهشان دیگران را به کمک و همراهی ترغیب می کردند. اما عده ای هم سعی داشتند در شرایط نامطلوب موجود با انتقاد و گلایه و غر زدن های مرسوم دیگران را هم از حس دگر دوستی دلسرد کنند…

در فقره عادل فردوسی پور که حکما منطقی به نظر می رسید که همگان پرچم به طرفداری عادل بردارند عده ای توپ خودشان را شلیک کردند و بر این موج سوار شدند به مقصد خودشان. شاید در ظاهر از عادل گفتند اما عدالتی در عمق کلامشان نبود.

فیلمی بعد از ۲۲ میلیارد فروش در سینما از روی پرده برداشته شد به دلایل و چون و چرایش قبل پرداخته ایم و در این مقال نمی گنجد. اما عده ای از طرفداران صاحب این فیلم اظهار نظرهایی می کنند که اگرچه به نفع هادی است اما مشخصا به سمت و سوی دیگری هدایت شده است.

با این توصیف باید گفت در فقرات مختلف افراد هر یک با ظن خود یار ما می شوند یکی برای دلسوزی یکی از سر دل سیری و یکی به دل خودش. پس بترسیم از کسانی که از آب گل آلود ماهی خودشان را می گیرند و در واقع هدفشان از همراهی ما در اتفاقات مختلف همراهی و تایید صرف نیست، آنها از شرایط متشنج می توانند به هدفشان برسند. پس قرار نیست همیشه از طرفداران ظاهریمان که واقعا به ظاهر مهر تایید بر ما می زنند طرفداری کنیم.