«محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری در ادامه‌ی برنامه‌ی سفر به استان یزد، به همراه «محمد علی طالبی» استاندار یزد و مدیران ارشد استانی و کشوری از بزرگترین کارخانه تولید کابل‌های مخابراتی کشور در یزد بازدید به عمل آمد. وزیر جوان در این بازدید در خصوص استفاده از کابل‌های تولیدی انبار شده در […]

«محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری در ادامه‌ی برنامه‌ی سفر به استان یزد، به همراه «محمد علی طالبی» استاندار یزد و مدیران ارشد استانی و کشوری از بزرگترین کارخانه تولید کابل‌های مخابراتی کشور در یزد بازدید به عمل آمد.

وزیر جوان در این بازدید در خصوص استفاده از کابل‌های تولیدی انبار شده در این کارخانه قول مساعد داد.

انتهای پیام