به گزارش خبرنما به نقل از  گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا به نقل از روزنامه ایندیپندنت، در ایمیل های افشا شده «کیم داروش» با انتقاد از ترامپ، وی را شخصی بی منطق و بی کفایت خوانده است. در همین ارتباط «تام تایگندات» رئیس کمیته روابط خارجه انگلستان گفت: هرکس عامل اصلی این افشاست باید […]

به گزارش خبرنما به نقل از  گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا به نقل از روزنامه ایندیپندنت، در ایمیل های افشا شده «کیم داروش» با انتقاد از ترامپ، وی را شخصی بی منطق و بی کفایت خوانده است.

در همین ارتباط «تام تایگندات» رئیس کمیته روابط خارجه انگلستان گفت: هرکس عامل اصلی این افشاست باید تحت تعقیب قرار بگیرد.

دفتر روابط خارجه انگلیس بدون تکذیب سخنان داروش اعلام کرد: افشای ایمیل های سفیر انگلیس در واشنگتن بسیار وقیح آمیز بوده است.

کاخ سفید تاکنون واکنشی در قبال سخنان سفیر انگلیس نسبت به رئیس جمهوری آمریکا نشان نداده است.