به گزارش خبرنما/مصاف بین تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت ابادان،با پیروزی پرسپولیس‌ به پایان رسید.دو گل تیم پرسپولیس توسط لوکادیا و میثم تهی‌دست(گل به‌خودی)به ثمر رسید.  

به گزارش خبرنما/مصاف بین تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت ابادان،با پیروزی پرسپولیس‌ به پایان رسید.دو گل تیم پرسپولیس توسط لوکادیا و میثم تهی‌دست(گل به‌خودی)به ثمر رسید.

 

  • نویسنده : هانیه وکیلی