الیاس حضرتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی طرحی راجع به مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر مجموع درآمدها مطرح است. فرض کنید مجموع دریافتی یک خانواده در طول سال از جاهای مختلف مثل حقوق، اجاره خانه و اجاره مغازه ۱۰۰ واحد است و هزینه آن خانواده ۹۰ واحد است. بحث […]

الیاس حضرتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی طرحی راجع به مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر مجموع درآمدها مطرح است. فرض کنید مجموع دریافتی یک خانواده در طول سال از جاهای مختلف مثل حقوق، اجاره خانه و اجاره مغازه ۱۰۰ واحد است و هزینه آن خانواده ۹۰ واحد است. بحث بر سر این است که از آن ۱۰ تومان مالیات دریافت شود.

وی اضافه کرد: موضوع مالیات بر خانه‌های خالی نیز در کمیسیون اقتصادی مطرح است و این موارد در حد طرح و پیش‌نویس مطرح شده است. با توجه با اهتمام برای تغییر ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت قاعدتاً درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد و توسعه پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت مالیاتی و حذف فرار مالیاتی در دستور کار قرار گیرد.

حضرتی با بیان اینکه «موارد جدید در مورد مالیات از دهک پنج به بالا را شامل می‌شود» تصریح کرد: قرار است سیستمی در سامانه جامع مالیاتی طراحی شود که از مجموع درآمدها، فعالیت‌های اقتصادی و گردش مالی افراد مالیات اخذ شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «کارمندان تنها قشری هستند که مالیات‌شان به صورت منظم پرداخت می‌شود» یادآور شد: حقوق بگیران مظلوم تاریخند و قاعدتاً آنها نباید نگران طرح‌های جدید مالیاتی باشند. اتفاقاً در مورد آنها ما باید پایه معافیت مالیاتی‌شان را بالا ببریم.

انتهای پیام