لعیا جنیدی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد آخرین نشست ها دولت، شورای نگهبان و مجلس در مورد لایحه CFT اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس با شورای نگهبان جلسه مشترکی داشته اند و یک سری اصلاحات در حق رزروهایی که در ماده واحده ملحق شدن آمده است، انجام داده […]

لعیا جنیدی در اظهار کرد وگو با ایسنا، در مورد آخرین نشست ها دولت، شورای نگهبان و مجلس در مورد لایحه CFT اظهار کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست بیگانه مجلس با شورای نگهبان جلسه مشترکی داشته اند و یک سری اصلاحات در حق رزروهایی که در ماده واحده ملحق شدن آمده است، انجام داده اند و در کوشش می باشند که روی حق شرط ها به توافق برسند.

وی در مورد موضع دولت در مورد اصلاحات انجام شده در CFT گفته بود: قبل از این در مورد این اصلاحات از دولت نظرخواهی شده بود.

انتهای پیام