به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا بوشهرطی حکمی از سوی مهندس حمزه پور رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان بوشهر آقای حسن زائری به عنوان سرپرست اداره بهره برداری شهر سیراف منصوب شد و از تلاش های آقای محمد حیدری تقدیر بعمل آمد. مهندس حمزه پورضمن […]

به گزارش خبرنما به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا بوشهرطی حکمی از سوی مهندس حمزه پور رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان بوشهر آقای حسن زائری به عنوان سرپرست اداره بهره برداری شهر سیراف منصوب شد و از تلاش های آقای محمد حیدری تقدیر بعمل آمد.

مهندس حمزه پورضمن تقدیر از آقای محمد حیدری از تلاش های آقای حسن زائری در خصوص خدمات آبرسانی در شهرستان دیر تقدیر نمود و بر تداوم جدیت در جهت پیشبرد اهداف شرکت تأکید کرد و خواستار استمرار و تلاش مضاعف در سمت جدید شد.